Sunday, February 27, 2011

Martisori made by refugee children


On the 27th of February 2011, at 11:00, CCR organized the celebration of a traditional Moldovan festive day – Martisor.
Moldovans have a beautiful ancient tradition on the first day of March: Martisor. Its name is a diminutive from the name of Martie - the Romanian word for March.
From the ancient time people were celebrating the arrival of spring with long time forgotten rituals. They used small pebbles painted in white and red arranged alternatively on a string, this amulet being called Martisor. Nowadays "Martisor" is present in all Romanian regions but you can find a similar tradition in Macedonia and Albania too.
 In Romania this Amulet is a symbol of coming spring and joy. Exchanging them is a gesture of love, friendship, respect and appreciation. You can buy silky red-white threads (tied into a bow) and small plastic objects: flowers, horse shoes, leaves, bumblebees, animals, birds, tiny suns or stars, red hearts, and many others. People wear in the left side on their chests these amulets during nine days, starting from March 1st, of course.
            In order to familiarize refugees and asylum seekers with this beautiful Moldovan tradition, CCR invited children and adults to celebrate the beginning of spring. Mr. Valeriu Belagruda, the CCR extracurricular activities assistant, taught all those present how to make a Martisor, all the necessary materials being provided.


Mărţişori confecţionaţi de copiii refugiaţi

Pe 27 februarie 2011, la ora 11:00, CCR a organizat celebrarea unei zile de sărbătoare tradiţională moldovenească - Mărţişor.
Din timpuri străvechi oamenii au sărbătorit sosirea primăverii, cu ritualuri demult uitate de timp. Ei foloseau mici pietricele vopsite în alb şi roşu aranjate alternativ pe o aţă,  această amuletă fiind numită Mărţişor. Astăzi, "Mărţişor", este prezent în toate regiunile din România, dar puteţi găsi o tradiţie similară în Macedonia şi Albania,de asemenea.
În România, această amuletă este un simbol de venire a primăverii şi de bucurie. Schimbul lor este un gest de iubire, prietenie, respect şi apreciere. Poţi cumpăra fire mătăsoase alb- rosu (legate într-un arc) şi obiecte mici din plastic: flori, potcoave,frunze, bondari, animale, păsări, stele, inimioare roşii, şi multe altele. Oamenii poartă în partea stîngă pe piept aceste amulete timp de nouă zile, începând de la 1 martie, desigur.
Cu scopul de a familiariza refugiaţii şi solicitanţii de azil cu această frumoasa traditie din Moldova, CCR a invitat copii şi adulţii pentru a sărbători începutul primăverii. Dl Valeriu Belagruda, asistentul CCR pentru activităţi extraşcolare, a învăţat pe toţi cei prezenţi cum să facă Mărţişori, toate materialele necesare fiind prevăzute.

No comments:

Post a Comment