Wednesday, June 1, 2011

On their day, refugee children visited ZOO

To celebrate International Children Day NGO Charity Center for Refugees (CCR) together with the Bureau of Migration and Asylum (BMA) of the Ministry of Internal Affairs, organized a trip to the Zoo in the capital, for all interested refugees and asylum seekers from Moldova. The trip has become an exiting event for about 30 refugee and asylum seeking children, their parents and older friends. According to Mr. Ahmad Djavid Paknehad, president of CCR, children from refugee families, although not at the first trip of this kind, remained with pleasant impressions and are eager to come back to visit animals and birds here. Because we were here in lunch hours, children were served with sweets and refreshments drinks provided by CCR volunteers with financial support of the UN High Commissioner for Refugees in Moldova.  

Little Maria, four years, and Rahelia, seven years, liked the ZOO, but especially they liked the bear: “He is big and fluffy …” and “…but he is also good as a grandfather...” noticed the girls. Iandiev brothers, Anzor, Atlan and Abdul, all three with age up to 9 years, were the most active children in the group. “Not for the first time here, but each time I visit the ZOO I found it much more attractive and full of life”, said Abdul, the elder brother.
Mention that the entry was free for all refugees and asylum seekers, the event was possible due to the good cooperation between Accommodation Center for Refugees, Bureau Migration and Asylum with the Department of the ZOO from Chisinau.

DE ZIUA LOR, COPIII REFUGIAŢI AU FOST ÎN EXCURSIE LA MENAJERIE

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, organizaţia non-guvernamentală Centrul de Caritate pentru Refugiaţi (CCR) împreună cu Biroul Migraţie şi Azil (BMA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, au organizat o excursie, la Grădina Zoologică din capitală, pentru toţi doritorii din rîndurile refugiaţilor şi solicitanţilor de azil din R.Moldova.
Excursia a devenit un adevărat eveniment distractiv pentru toţi cei circa 30 de copii refugiaţi însoţiţi de părinţi ori de prietenii mai mari.
Potrivit dlui Ahmad Djavid Paknehad, preşedintele CCR, copiii din familiile refugiaţilor, deşi nu sunt la prima plimbare de acest gen, au rămas cu impresii plăcute şi s-au arătat dornici de a mai reveni printre mulţimea de animale şi păsări de aici. Pentru că ne-am aflat aici în orele prînzului, copiii au fost serviţi cu dulciuri şi băuturi răcoritoare oferite de voluntarii CCR cu sprijinul financiar al Reprezentanţei Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi în Moldova, a mai adăugat Paknehad.
Micuţelor Maria, de patru ani şi Rahelia, de şapte ani, le-au plăcut la menajerie, dar dintre toate animalele cel mai mult le-a plăcut ursul: „El este mare şi pufos...” şi „...dar este şi bun ca un bunic...”, au observat fetiţele. Iar fraţii Iandiev, Anzor, Atlan şi Abdul , toţi trei cu vîrsta pînă la 9 ani, au fost cei mai activi copii din grup. „Nu sunt pentru prima oară aici, dar de cîte ori vizitez grădina zoologică o văd tot mai atractivă şi mai plină de viaţă.”, ne povesteşte Abdul, fratele mai mare.
Menţionăm că intrarea a fost liberă pentru toţi refugiaţii şi solicitanţii de azil, iar acţiunea a fost posibilă datorită bunei cooperări dintre Centrul de Cazare pentru Refugiaţi, Biroul Migraţie şi Azil cuDirecţia Menajeriei din Chişinău. 

1 comment:

  1. We recommend Give God the Beauty organizations to give to according to how many good extra contributions can perform. All of us look at charity watch list overall high quality as well as cost-effectiveness, in addition to what more funding might assist them to do. We frequently submit discussions in our leading Provide God the actual Glory organizations' weaknesses and strengths.best non profit organizations

    ReplyDelete