Thursday, December 11, 2014

18th Winter Charity Bazaar

The Winter Charity Bazaar, organized annually by the International Women’s Club (IWC), gives visitors the chance to travel the world in few steps. Several stalls, selling traditional crafts, gifts, art and tasty food from many countries all over the world, were hosted by different Embassies.
The initiative to participate and contribute to the event was taken also by the Charity Centre for Refugees (CCR), alongside the refugee community. CCR decided once again to support IWC in collecting funds for the improvement of children' lives, especially the ones suffering from cancer at the Oncology Institute of the Republic of Moldova. On this occasion, CCR organized a stall presenting refugee and asylum seekers' handicrafts for sale, gathering so an amount of money able to help the IWC charity fund. Besides that, CCR donated some items to the Christmas Raffle which was a real enjoyment for visitors and participants. The musical entertainment also included the performance of a young talented dancer from Indian refugee community.
The event was a valuable opportunity of bridging closer refugees/asylum seekers and local community in a common way of solidarity to help other vulnerable people in Moldova.

Sofia Gonzalez Rancaño EVS volunteer from Spain at CCR
Marco ResidoriEVS volunteer from Italy at CCR
Inga Lipovan - CCR Project Assistant

18-ая Зимняя Благотворительная Ярмарка
Зимняя Благотворительная Ярмарка, ежегодно организуемая Международным Женским Клубом (МЖК), дает посетителям возможность путешествовать по миру. Посольства разных стран радуют посетителей  традиционным ремеслом, подарками, искусством и вкусной едой.
Инициатива принять участие и внести свой вклад в мероприятие было принято также Центром Милосердия для беженцев (ЦМБ), наряду с общиной беженцев. И в этом году, как и в прошлом, ЦМБ снова решил поддержать Международный Женский Клуб  в сборе средств для оздоровления детей, страдающих от рака в Институте онкологии Республики Молдова. Для участия ЦМБ организовал выставку работ, сделаных руками беженцев и просителей убежища. Все работы были выставлены на продажу. Этим ЦМБ смог собрать средства, чтобы помочь благотворительному фонду. Кроме того, ЦМБ пожертвовал некоторые вещи для  Рождественской Лотереи, которая была истинное наслаждение для посетителей и участников. Музыкальная програма организованая Международным Женским Клубом также включало танцевальное представление молодой талантливой представительницы беженцев из Индии.
Мероприятие было хорошей возможностью сблизить беженцев / просителей убежища с местным обществом на пути солидарности, помогая другим уязвимым группам населения Молдовы.

18-a ediţie a Iarmarocului Caritabil de Iarnă 
Iarmarocul Caritabil de Iarnă, organizat anual de către Clubul Internaţional al Femeilor din Moldova (CIFM), a oferit vizitatorilor șansa de a călători în lume în câțiva pași. Meșteșuguri tradiționale, cadouri, lucrări de artă și mâncăruri gustoase din întreaga lume, au fost găzduite de diferite ambasade.
Inițiativa de a participa și de a contribui la eveniment a fost luată, de asemenea, şi de către Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) alături de comunitatea refugiaţilor. CCR a decis încă o dată să susțină CIFM în colectarea fondurilor pentru îmbunătățirea vieţii a copiilor care suferă de cancer la Institutul Oncologic din Republica Moldova. Cu acest prilej, CCR a organizat un stand cu obiecte de artizanat confecţionate de refugiați și solicitanți de azil. Toate lucrările au fost scoase la vânzare, prin care CCR a adunat o sumă de bani şi a donat fondului de caritate. În afară de aceasta, CCR a donat căteva lucruri pentru Tombolă, care a fost o mare distracţie pentru vizitatori și participanți. Programa muzicală a inclus, de asemenea, dansul unei reprezentantei talentate a  comunităţii refugiaţilor din India.

Evenimentul a fost o oportunitate valoroasă de a apropia refugiații /solicitanții de azil cu comunitatea locală într-un mod comun de solidaritate pentru a ajuta alte persoane vulnerabile din Republica Moldova.1 comment:

  1. This non-profit has a long history of helping those in need of free or low-cost mental health and drug counseling. It also offers many free seminars and workshops on basics of finance, immigration and other issues. The best organizations to donate to staff are very friendly, dedicated and well-qualified!best charities to give to

    ReplyDelete