Friday, April 17, 2015

Easter warmly hugged refugees

On April 15th, Charity Centre for Refugees (CCR), an implementing partner of UNHCR Moldova, organized a joyful happening to celebrate Easter together with the refugees' community.

Despite their heterogeneous religious backgrounds, refugees and asylum seekers enjoyed the wishes of the priest Constantin Cojocaru who came back, for the second year in a raw, through the collaboration of CCR and Metropolis of Moldova, to delight the beneficiaries and their families with wishes and prays. The celebration was attended also by the Representative of UNHCR Moldova, Mr. Traian Turcanu, who, together with the Director of CCR, Mr. Djavid Paknehad, renovate his greetings for a happy and overjoyed Easter.

The meaning of this important celebration was explored through a funny and entertaining way. The CCR staff and EVS volunteers organized a quiz, which tested” the knowledge of the refugees about Easter and awarded the winners with delicious prizes. Moreover, it was organized a game for the children who were invited to draw colorful and artistic easter eggs.

At the end of the event, everyone was invited to taste the typical Easter delicacy, among which were offered the so-called "painted eggs" prepared, as the original recipe teaches, with the help of the refugees.

Marco ResidoriEVS volunteer from Italy at CCR
Federica Pulcini EVS volunteer from Italy at CCR
Inga Lipovan - CCR Project Assistant

Тепло светлого праздника Пасхи для беженцев

     15 апреля, Центр Милосердия для Беженцев (ЦМБ), исполнительный партнер УВКБ ООН в Молдове, вместе с сообществом беженцев организовал радостное празднование Пасхи.
     Несмотря на разное религиозное исповедание, беженцы и искатели убежища положительно восприняли пожелания отца Константина Кожокару, который, благодаря сотрудничеству ЦМБ c Митрополией Молдовы, уже второй раз радует бенефициаров и их семьи поздравлением и молитвами. В празднике также принял участие представитель УВКБ ООН в Молдове, г-н Траян Цуркану, который вместе с директором ЦМБ, г-н Джавид Пакнехад, поприветствовали всех присутствующих и пожелали светлого и радостного праздника Пасхи.
     Смысл этого важного праздника был представлен в занимательной форме. Сотрудники ЦМБ и волонтеры ЕВС  организовали викторину, которая «проверяла» знания беженцев о Пасхе, после чего вручили победителям призы. Кроме того, была организована игра для детей, во время которой они красочно разрисовали пасхальные яйца.
    В конце мероприятия все были приглашены отведать традиционный Пасхальный деликатес - «крашенные яйца», приготовленные по оригинальному рецепту с помощью беженцев.

Paştele a dăruit lumină şi căldură refugiaţilor

     Pe 15 aprilie, Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR), partener de implementare a UNHCR Moldova, a organizat sărbătoarea Paștelui împreună cu comunitatea refugiaților.
        Chiar dacă refugiaţii şi solicitanţii de azil mărturisesc religii eterogene, ei s-au bucurat de urările preotului Constantin Cojocaru care ne vizitează deja a doua oară prin intermediul unei colaborări al CCR cu Metropolia Moldovei. De asemenea, la sărbătoare a participat reprezentantul UNHCR Moldova, dl. Traian Țurcanu, care, împreună cu directorul de la CCR, dl. Djavid Paknehad, a urat un Paște fericit și luminos.
       Semnificația acestei sărbători importante a fost explorată printr-un mod amuzant și distractiv. Personalul CCR și voluntarii EVS a organizat o victorină, care "a testat" cunoștinţele refugiaţilor despre Paște, și a premiat câştigătorii cu mici cadouri. Mai mult decât atât, a fost organizat un joc pentru copii în timpul căruia copiii au desenat ouă de Paşte colorate și artistice.
       La finalul evenimentului, toată lumea a fost invitată să guste delicateţea tradiţională de Paști - „ouă colorate” preparate după o reţetă originlă, cu ajutorul refugiaților.
No comments:

Post a Comment