Wednesday, March 23, 2011

GIFTS DAY AT THE CHARITY CENTRE FOR REFUGEES


Smiles and joy at the Charity Center for Refugees. Nearly 40 children have received toys and clothes as gifts. The gifts have arrived in Moldova thanked to a donation made by several U.S. citizens.
Artyom Gasparean is a 4 years old boy of a refugees family from Azerbaijan. He chose three teddy bears, a horse, a drum and a coloring book from the box with toys. "I like very much teddy bears ... I also took one for Karen," says the boy, which hasn’t forgotten to take toys for his big brother. Artyom remained excited of the drum he received, he said that he will certainly learn how to play on it.The one who came up with the initiative to make such a donation is Alex Demkin-Dick, a 19 years old young man, a volunteer at the Millennium Challenge Fund in Moldova. Alex says that his past has made him to help children from refugee families. The young man lived for 4 years in an orphanage, reason which makes him to understand very good the difficulties and shortcomings that have the refugees children.
After they made a long way to Moldova, gifts brought smiles on the faces of children, parents and staff from Charity Center, which remained pleasantly surprised by the donation.
Djavid Paknehad, project coordinator at the Charity Center, said that any help matters, especially when it comes to refugees. "We're glad that  there are people who think about the refugee children," said Djavid Paknehad. At Alex's initiative, dozens of pamphlets which are talking about the intention of charity were distributed into some American schools. So it wasn’t so hard, because in short time enough gifts were collected for refugee children in Moldova.
 With this gesture of charity, the lives of more than 40 children from refugee families who received toys and clothes, has become more beautiful and joyful.


ZIUA cadourilor la Centrul de Caritate pentru Refugiaţi

Zâmbete şi bucurie la Centrul de Caritate pentru Refugiaţi. Aproape 40 de copii au primit jucării şi haine ca daruri. Darurile au sosit în Republica Moldova multumita unei donaţii făcute de către mai multi cetăţeni americani.
Artiom Gasparean este un băiat de 4 ani dintr-o familie de refugiaţi din Azerbaidjan. El a ales trei ursuleţi de pluş, un cal, o tobă şi o carte de colorat din cutia cu jucarii. "Îmi plac foarte mult ursuleţii de pluş ... am luat, de asemenea, unul pentru Karen", spune băiatul,care nu a uitat să ia jucării pentru fratele său mai mare. Artiom a rămas încântat de toba pe care a primit-o, el a spus că va învăţa cu siguranţă cum să joace la ea. Cel care a venit cu iniţiativa de a face o astfel de donaţie este Alex Demkin-Dick, un tinar de 19 de ani, voluntar de la Fondul Provocările Mileniului în Republica Moldova. Alex spune că trecutul său l-a determinat sa ajute copiii din familiile de refugiati. Tânărul a trăit timp de 4 ani intr-un orfelinat, motiv care îl face să înţeleagă foarte bine dificultăţile şi deficienţele cu care se confrunta copiii refugiaţi.
După ce au făcut un drum lung spre Republica Moldova, cadourile au adus zâmbete pe feţele copiilor, părinţilor şi personalului de la Centrul de Caritate, care a rămas plăcut surprins de donare.
Djavid Paknehad, Coordonator de proiect la Centrul de Caritate, a declarat că orice ajutor contează, mai ales atunci când vine vorba de refugiaţi. "Suntem bucuroşi că există oameni care se gindesc la copiii refugiaţi", a spus Djavid Paknehad. La iniţiativa lui Alexzeci de broşuri, care vorbesc despre intenţia de caritate au fost distribuite în unele şcoli americane. Deci, nu a fost atât de greu, pentru ca, în scurt timp sa fie colectate suficiente cadouri pentru copiii refugiaţi din Republica Moldova. Cu acest gest de caritate, viaţa a mai mult de 40 de copii din familii de refugiaţi care au primit jucării şi haine, a devenit mai frumoasă şi mai veselă.

1 comment:

  1. Because of the focus on thorough christian charities transparency, and following up, our leading Give God the actual Beauty organizations signify superb understanding possibilities, and we feel that one of the most appealing connection between giving is learning more that will inform later giving…..list of non profit organizations

    ReplyDelete