Saturday, August 20, 2011


Iftar at the Charity Centre for Refugees in Moldova


The Charity Centre for Refugees monthly organizes different social, cultural and religious events, such as celebration of 8th of March, Easter, International Children’s Day, Christmas, New Year etc in order to facilitate the integration of refugees and asylum-seekers. In such events, as a rule, the local population takes an active part which leads to a cultural exchange among the participants.
One of such celebrations was the Iftar, held on August 20, 2011, in the CCR at the initiative of refugees and asylum seekers, where about 60 persons were present.
Iftar refers to the evening meal when Muslims break their fast during Ramadan, i.e. the ninth month of the Islamic (lunar) calendar. This diner united representatives of different nationalities and religions. The Representative of UNHCR Moldova Mr.Peter Kessler and Mrs. Ekaterina Silvestru, the Head of the Refugee Directorate, deputy director of the Bureau for Migration and Asylum of the Ministry of the Interior, were present at the event and emphasized the importance of such meetings and congratulated Muslims with the upcoming celebration. All those present enjoyed diverse Moldovan and Sudanese meals cooked by the natives of Sudan. After the diner, there was organized an easy quiz on Islam, in which non-Muslims actively participated. At the end of the evening, all those present took part in a lottery and its winners received small souvenirs. The meeting was marked by a friendly and joyous atmosphere, because it united representatives of different cultures and nationalities. Iftar la Centrul de Caritate pentru Refugiaţi din Republica Moldova

Centrul de Caritate pentru Refugiaţi organizează lunar diferite evenimente sociale, culturale şi religioase, cum ar fi celebrarea zilei de 8 Martie, Pastele, Ziua Internationala a Copiilor, Crăciunul, Anul Nou, etc, în scopul de a facilita integrarea refugiaţilor şi solicitanţilor de azil. În astfel de evenimente, de  regulă, populaţia locală are un rol activ, care conduce la un schimb cultural între participanţi.
Una din astfel de sărbători a fost Iftar, care a avut loc la 20 august 2011, în CCR, la iniţiativa refugiaţilor şi solicitanţilor de azil, unde au fost prezente aproximativ 60 de persoane. Iftar se referă la masa de seară, când musulmanii intrerup postul lor în timpul Ramadanului, adică în luna a noua conform calendarului Islamic. Acestă cină a unit reprezentanţi de diferite naţionalităţi şi religii. Reprezentantul ICNUR Moldova, Dnul Peter Kessler şi dna Ecaterina Silvestru, şeful Direcţiei Refugiaţi, director adjunct al Biroului de Migraţie şi Azil al Ministerului de Interne, au fost prezenţi la eveniment şi au subliniat importanţa unor astfel de întâlniri, felicitînd musulmani cu sărbătoarea viitoare. Toţi cei prezenţi s-au bucurat de diverse bucate moldoveneşti şi sudaneze pregătite de către nativii din Sudan. După cină, a fost organizat un test uşor despre Islam, în care non-musulmani au participat activ. La sfârşitul serii, toţi cei prezenţi au luat parte la o loterie şi câştigătorii au primit suveniruri mici.Reuniunea a fost marcata de o atmosferă prietenoasă şi de bucurie, intrucit aceasta a unit reprezentanţii diferitor culturi şi naţionalităţi.

Ифтар в Центре Милосердия для Беженцев в Молдове

Центр Милосердия для Беженцев ежемесячно организует различные социальные, культурные, а также религиозные мероприятия, такие как празднование 8 Марта, Пасхи, Международного Дня Защиты Детей, Рождества, Нового Года, и др. с целью ускорения процесса интеграции беженцев и просителей убежища. В празнованиях, как правило, принимает активное участие и местное население, что способствует культурному обмену как со стороны граждан Молдовы, так и со стороны беженцев.
Одним из таких мероприятий стал Ифтар, организованный 20 августа 2011  в ЦМБ по инициативе мусульман из рядов беженцев и просителей убежища, в котором приняли участие более шестидесяти человек. Ифтар – это разговение, вечерний приём пищи во время Рамадана, девятого месяца мусульманского (лунного) календаря, и проводится после заката солнца по местному времени. Это мероприятие объединило представителей не только различных национальностей, но и вероисповеданий. В нём приняли участие представитель УВКБ ООН в Молдове г-н Питер Кесслер, а также глава Управления по Делам Беженцев, заместитель начальника Бюро по миграции и убежищу при МВД г-жа Екатерина Силвестру, которые отметили важность подобных встреч и поздравили мусульман с наступающим праздником. Все присутствующие отведали разнообразные блюда молдавской и суданской кухни, приготовленные выходцами из этой страны. По окончании ужина, была организована викторина, состоящая из  простых вопросов, касающихся Ислама, в которой приняли активное участие присутствующие не-мусульмане. В завершение вечера была разыграна лотерея, победившие в которой получили небольшие сувениры. Вечер отличался особой дружелюбной и радостной атмосферой, ведь он объедил различные культуры и национальности.     


2 comments:

  1. Здравствуйте!

    Скажите а когда еще раз будет у Вас разыграна лотрея и как мне узнать http://localotto.com/ru/megamillions Мега Миллион Результаты для своего нужного коефициента? Может быть Вы мне подскажите ?

    ReplyDelete
  2. Actually, it is the just home in the area that has a conference space to support all sorts of church capabilities and occasions. There is an inside conference room having a large kitchen area, a large deck with that level, as well as beneath another big position for outside gatherings, which could be used for charitable organizations list….top rated charities

    ReplyDelete