Saturday, July 30, 2011

Excursion to Capriana and Hincu MonasteriesExploring Moldovan Sightseeings


On July 30, 2011, an excursion to Capriana and Hincu monasteries was organized by the Charity Centre for Refugees.  83 representatives of refugee, asylum seeking community as well as the local population and NGOs staff took part in this event. CCR holds such excursions every year in order to familiarize its beneficiaries with the Moldovan history, culture and traditions and, therefore, to facilitate their integration. During the excursion, the guide provided information about the history of the monasteries and answered several questions.

The Capriana Monastery is situated at the margin of a big forest between the villages Strasheni and Capriana on the river Ishnovatz not far from Chisinau. It was founded in the XVth century during the rule of Alexandru cel Bun and reconstructed by Stefan the Great in 1470. In the early 1990s the renovation works started and today Capriana attracts tourists from all over the world. All those present could admire the silence and the rural landscape, which surrounds the monastery.
The Hincu Convent is situated on the river Coghilnic, 70 km from the capital of Moldova, in a valley, surrounded by hills and secular forest. Founded in 1678, the Convent was one of the richest monasteries on the south of Moldova from the XVIIth century. From 1956 to 1990 the convent was closed by the Soviet authorities, and it functioned as a sanatorium for the Ministry of Health instead, but in 1990, at the request of the local population, the Hincu Monastery was reopened, becoming one of the most well arranged and most visited religious communities. Children were strongly impressed by the spring with clean and refreshing water, which can be found at Hincu.
 Most refugees and asylum seekers visited these places for the first time and expressed a strong desire to come back. After the excursion all those present were invited to the CCR office for a fourchette.              Explorînd locurile turistice ale  Moldovei

La 30 iulie 2011, Centrul de Caritate pentru Refugiaţi a organizat o excursie la mănăstirile Căpriana şi Hâncu. 83 de reprezentanţi ai comunităţii de refugiaţi şi solicitanţi de azil, precum şi populaţia locală şi personalul ONG-urile au luat parte la acest eveniment. CCR organizează astfel de excursii în fiecare an, cu scopul de a familiariza beneficiarii săi cu istoria, cultura şi tradiţiile Moldovei şi, prin urmare, pentru a facilita integrarea lor. În timpul excursiei, ghidul a oferit informaţii despre istoria mănăstirilor şi a răspuns la diferite  întrebări.
Mănăstirea Căpriana este situată la marginea unei mari păduri între satele Străşeni şi Căpriana pe rîul Işnovăţ, nu departe de Chişinău.  Ea a fost fondată în secolul alXV-lea în timpul domniei lui Alexandru cel Bun şi reconstruită de către Ştefan cel Mare în 1470. La începutul anilor 1990 au început lucrări de renovare şi astăzi Căpriana atrage turişti din toate colţurile lumii. Toţi cei prezenţi au putut admira tăcerea şi peisajul rural,care inconjoară mănăstirea.
Mănăstirea Hâncu este situată pe râul Cogîlnic, la 70 km de capitala Republicii Moldova,într-o vale, înconjurată de dealuri şi păduri seculare. Fondată în anul 1678, mănăstirea a fost una dintre cele mai bogate mănăstiri din sudul Republicii Moldova din secolul al XVII-lea. De la 1956 - 1990 mănăstirea a fost închisă de către autorităţile sovietice, şi a funcţionat ca un sanatoriu pentru Ministerul Sănătăţii, dar în 1990, la cererea populaţiei locale, Mănăstirea Hâncu a fost redeschisă, devenind una dintre cele mai bine aranjate şi vizitate comunităţi religioase. Copiii au fost puternic impresionaţi de izvorul cu apă curată şi răcoritoare, care poate fi găsită la Hâncu.
  Majoritatea refugiaţilor şi solicitanţilor de azil care au vizitat aceste locuri pentru prima dată şi-au exprimat puternica dorinţa de a veni înapoi. După excursie toţi cei prezenţi au fost invitaţi la sediul CCR pentru un Fourchette.

Изучая достопримечательности Молдовы


30 июля 2011г. Центр Милосердия для Беженцев организовал экскурсию по монастырям Кэприана и Хынку, в которой приняли участие 83 представителя сообщества беженцев, просителей убежища, а также местное население и сотрудники неправительственных организаций. ЦМБ ежегодно органзует подобные мероприятия, чтобы ознакомить бенефициариев с историей, культурой и традициями молдавкого народа, и, тем самым, облегчить процесс их интеграции. Во время экскурсии гид предоставил информацию об истории монастырей и ответил на вопросы присутствующих.
Монастырь Кэприана расположен в лесной зоне близ реки Ишновэц между сёлами Стрэшень и Кэпрана неподалёку от Кишинёва. Он был основан в XV веке в период правления Александра Доброго, а в 1470 году был реконструирован молдавским господарем Штефаном Великим. В начале 90-х годов ХХ века начались реставрационные работы и сегодня монастырь привлекает туристов со всех уголков Земли. Все присутствующие на экскурсии имели возможность насладиться тишиной и сельским пейзажем, окружающим монастырь.
Женская обитель Хынку расположена на реке Когылнык в 70-ти километрах от столицы Молдовы, окружена холмами и вековыми лесами. Основанная в 1678 году, обитель была богатейшим монастырём юга Молдовы с XVII века.  С 1956 по 1990гг. монастырь был закрыт и действовал как санаторий при Министерстве Здравоохранения, однако в 1990 году по просьбе местного населения монастырь Хынку был снова открыт и стал самым обустроенным и популярным местом паломничества. Дети, присутствовавшие на экскурсии, были больше всего поражены источником с чистой и прохладной водой, расположенным на территории обители.
Большинство беженцев и просителей убежища посетили эти места впервые и выразили желание в будущем ещё раз сюда вернуться. После экскурсии все участники были приглашены в офис ЦМБ, где прошел небольшой фуршет.  

1 comment:

  1. - In fact, most efficient charities to have several cabins to where it might support several families or small groups to come together for just about any purpose, through weddings to a numerous other kinds of occasions, by having an region we can put up tents for the kids in order to enjoy……best organizations to donate to

    ReplyDelete