Thursday, September 1, 2011

Circus without Borders performs in Moldova


On August 26, 2011, at 5 p.m., the Circus without Borders, invited by Charity Centre for Refugees and Bureau for Migration and Asylum, performed for asylum seekers and the local population. The show was held on the stadium near the Temporary Accommodation Centre for Asylum-seekers. More than 150 children and their parents enjoyed the show, presented by 5 circus performers from France. Circus without Borders comes annually to Moldova and each time gladdens the audience with a new program.  

Another performance was held on September 1st  in the Charity Centre for Refugees, where kindergarten and school children, both refugee and local, were present. Mr. Peter Kessler, Representative of UNHCR Moldova, attended event and shared the positive emotions with all those present.

The artists had a very tight schedule here in Moldova, performing in children camp "Prietenii Copiilor" outside the Chisinau.

CCR would like to thank the Circus team for their performances which evoked laughs and smiles on our children's faces!


            Circul Fără Frontiere evoluează în Moldova

La 26 august 2011, la orele 17:00, Circul fără Frontiere, invitat de Centrul de Caritate pentru Refugiaţi şi Biroul de Migraţie şi Azil, a evoluat pentru solicitanţii de azil şi populaţia locală. Spectacolul a fost organizat pe stadion în apropierea Centrului de cazare temporară pentru solicitanţii de azil. Mai mult de 150 de copii şi părinţii lor s-au bucurat de spectacol, prezentat de 5 artişti de circ din Franţa. Circul fără Frontiere vine anual în Moldova şi de fiecare dată bucură publicul cu un program nou.

O altă performanţă a avut loc pe 1 septembrie, la sediul Centrului de Caritate pentru Refugiaţi, unde au fost prezenţi copii de grădiniţă şi de şcoală, atât refugiaţi cât şi locali. Dl Peter Kessler, reprezentant al ICNUR Moldova, a participat la eveniment şi a împărtăşit emoţiile pozitive cu toţi cei prezenţi.

Artiştii au avut un program foarte încărcat aici, în Republica Moldova, evoluînd în lagărul de copii "Prietenii Copiilor", în afara Chişinăului.
CCR ar dori să mulţumească echipei de Circ pentru performanţele lor, care au stârnit, râsete şi zâmbete pe feţele copiilor noştri!

1 comment:

  1. Greatest organizations to give to followers tend to be asked to publish plans with regard to loyalty actions which try to influence decision makers, or even alter methods or even methods regarding secure tenure, sex and home legal rights, slum upgrading best charities to give to….top charities to donate to

    ReplyDelete