Sunday, September 18, 2011

Unity through Diversity Festival


On September 18, 2011, Bureau of Interethnic Relations with the support of Ministry of Culture and Chisinau Mayoralty held the Republican Festival of ethnicities entitled “Unity through diversity”, where about 48 ethnocultural organizations, including the Charity Centre for Refugees, participated. After the floral tribute to the monument of Stefan the Great the official opening ceremony followed starting at 10:30 am at the Square of Europe. The festival program included a festive concert, visits to the ethnic courts, exhibits of national clothing, books, artworks and handicrafts.
Mr. Marian Lupu, Acting President

Such ethnicities as Moldovans and Ukrainians, Russians and Byelorussians, Gagauz and Bulgarians, Roma and Jews, Poles, Lithuanians, Estonians, Azeris, Armenians and many others demonstrated national culture, customs and traditions of people who constitute our multicultural and multilingual nation and who live in our country since ancient times. The festival was visited by the leadership of the country, government officials and ambassadors accredited in Moldova.Mr. Vladimir Voronin, ex-President

CCR staff and British Ambassador

The Charity Centre for Refugees uniting more than 30 nationalities from all over the world participates in the Festival since 2003. This year CCR presented a photo exhibit of refugee community, produced by ex-UNHCR Moldova and current UNHCR Romania representative Petrus Wijninga, the exhibit of refugee children artworks and a trade fair of cultural, art and daily African objects from Egypt and Sudan. Several refugees and asylum-seekers, dressed in their national clothing, were gladly posing for pictures taken by locals. Alvina Khan, children of a refugee from India and a Moldovan woman, embellished the event with Indian dances which she practices from early childhood.    Our rich and various exhibit attracted attention of thousands of visitors, including the authorities. Mr. Vladimir Voronin, ex-President of the Republic of Moldova, and Mr. Marian Lupu, Parliament Speaker and Acting President, representatives of Diplomatic Corps have also visited CCR court.

CCR would like to express gratitude to the Government for their support and favourable attitude towards refugee and asylum seeking community, mainly for joining the 1951 Refugee Convention, which denotes their status. 

Such Festivals contribute to harmonization of interethnic relations, preservation of culture, traditions and customs of ethnic groups inhabiting the Republic of Moldova. We think that one of the main objectives of the festival, i.e. to encourage tolerance and intercultural dialogue, was achieved.


                       Festivalul "Unitate prin diversitate"

La 18 septembrie 2011, Biroul de Relaţii Interetnice, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Primăria municipiului Chişinău a avut loc Festivalul republican de etnii, intitulat "Unitate prin diversitate", unde au participat aproximativ 48 de organizaţii etnoculturale, inclusiv Centrul de Caritate pentru Refugiaţi. După depunerea florilor la monumentul lui Ştefan cel Mare a urmat ceremonia de deschidere oficială începînd cu ora 10:30, în Scuarul  Europei. Programul festivalului a inclus un concert festiv, vizite la instanţele etnice, expoziţii de haine naţionale, cărţi, lucrări de artă şi artizanat.
Etnii cum ar fi moldoveni şi ucraineni, ruşi şi beloruşi, găgăuzi şi bulgari, romi şi evrei, polonezi, lituanieni, estonieni, azeri, armeni şi mulţi alţii au demonstrat cultura naţională, obiceiurile şi tradiţiile oamenilor care constituie naţiunea noastră multiculturală şi multilingvă şi care locuiesc în ţara noastră încă din antichitate. Festivalul a fost vizitat de către conducerea ţării, de oficiali guvernamentali, precum şi ambasadori acreditaţi în Republica Moldova.
Centrul de Caritate pentru Refugiaţi întruneşte mai mult de 30 de naţionalităţi din întreaga lume şi participă la Festivalul dat din 2003. În acest an CCR a prezentat o expoziţie de fotografii a comunităţii de refugiaţi, produsă de ex-reprezentantul ICNUR în Moldova şi reprezentantul curent UNHCR în România Petrus Wijninga, o expoziţie de opere de artă a copiilor refugiaţi şi un târg de obiecte culturale, de artă şi de zi cu zi africane din Egipt şi Sudan. Mai mulţi refugiaţi şi solicitanţi de azil, îmbrăcaţi în haine naţionale, au fost bucuroşi să pozeze pentru  localnici. Alvina Khan, fiica unui refugiat din India şi a unei femei din Moldova, a împodobit evenimentul cu dansuri indiene, pe care le practică din copilărie. Expoziţia noastră bogată şi variată a atras atenţia a mii de vizitatori, inclusiv a autorităţilor. Dl Vladimir Voronin, ex-preşedinte al Republicii Moldova, şi dl Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului şi Preşedintele în exerciţiu, reprezentanţi ai Corpului Diplomatic au vizitat, de asemenea, instanţa CCR.
CCR ar dori să-şi exprime recunoştinţa faţă de Guvern pentru sprijinul lor şi de atitudinea favorabilă faţă comunitatea de refugiaţi şi de solicitanţi de azil, în special pentru aderarea la Convenţia din 1951, care denotă statutul lor.
Astfel de festivaluri contribuie la armonizarea relaţiilor interetnice, păstrarea culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor grupurilor etnice care locuiesc în Republica Moldova. Noi credem că unul dintre obiectivele principale ale festivalului, şi anume de a încuraja toleranţa şi dialogul intercultural, a fost realizat.1 comment:

  1. When the charities to donate to house for sale provides appreciated inside really worth, the price basis ought to be split proportionately between the areas of the property that is really offered as well as the relaxation that's contributed. The actual acquire around the part of the property that's provided must next end up being documented as income…..non profit organizations list

    ReplyDelete