Wednesday, March 7, 2012

8th March celebrated by refugees women


On the International Women's Day, the Charity Centre for Refugees (CCR) and Ave Copiii (AV), non-governmental organizations,  implementing partners of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) Representation  in Moldova, organized for their beneficiaries, a great party. Artistic numbers, presented especially by men, have been supported by direct competition of refugees ladies, who were met with flowers and gifts.

Noting that this day became a nice tradition for the organizers and beneficiaries of UNHCR, Djavid Paknehad, CCR Director, congratulated all the women with the wonderful occasion: "Be loved, desired, respected and always in the lead! I wish that all your accomplishments and achievements so far  would be a good sign for you and the smiles and spirit of this holiday to accompany you everywhere. Let the spring bring you love and flood you the soul with the fragrance of its flowers! "
At the event was present Peter Kessler, UN High Commissioner for Refugees representative in Moldova, who sent words of greeting to all present women , noting that to praise a woman is not enough just one day in the year. We must always give her thanks, because she builds our future ... Thank you for your contribution to maintaining and developing the heat in your family, as well as the whole society - mentioned Kessler.

In the ceremony were announced the results of the contest THE MOST BEAUTIFUL MARTISOR where participated children from refugee families in Moldova, and winners were awarded with original gifts and, of course, chocolate.


We must note the presence of the young dancer Alvina, who came, as usual, with a rhythmic Indian dance; the poetry, "Mother" by Grigore Vieru was recited by Svetlana, first grader; and for all the ladies in the audience have evolved with an African dance the young people Chenet and Gudvin from Nigeria.The celebration continued with the interpretation and recitation of numerous songs, poems and national dances that children prepared for their dear mothers, as an expressing of gratitude for their care.In 1977 the UN General Assembly proclaimed a resolution on United Nations Day for Women's Rights and International Peace. A women celebration, internationally recognized, but without specifying a particular day, was determined from 1910, by the Socialist International meeting in Copenhagen. After the World War the UN General Assembly has set March 8 International Women's Day. The next step in establishing a day dedicated to women was the proclamation, în1975 by the UN, the International Women's Year and declared the period 1976 to 1985 the  UN decade for Women.Mariana Răileanu, Cristina Evtodii,
Marin Mardari,
 student- journalists, ULIMZiua de 8 martie serbată de către femeile refugiate

Cu ocazia Zilei Internaţionale a FemeiiCentrul de Caritate pentru Refugiaţi (CCR) şi Ave Copiii (AV), organizaţii non-guvernamentale, parteneri de implementare ai Reprezentanţei Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) în Moldova, au organizat, pentru beneficiarele lor, o adevărată sărbătoare. Numerele artistice, prezentate, în special de bărbaţi, au fost susţinute şi prin concursul direct al domnişoarelor şi doamnelor refugiate, care au fost întîlnite cu buchete de flori şi cadouri.


Menţionînd faptul că această ZI a devenit o frumoasă tradiţie pentru organizatori şi beneficiarele UNHCRDjavid PaknehadDirectorul CCR, a felicitat toată partea feminină cu prilejul minunatei sărbători: ”Să fiţi iubite, dorite, respectate şi mereu în frunte! Toate împlinirile şi realizările frumoase de pînă acum să vă fie de bun augur, iar zîmbetele şi spiritul acestei sărbători să vă însoţească pretutindeni. Primăvara mult-aşteptată să vă aducă iubire şi să vă inunde sufletul cu parfumul tuturor florilor sale!”  
La manifestare a fost prezent şi Peter Kessler, Reprezentantul Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi în Moldova, care a adresat cuvinte de felicitaretuturor femeilor prezente, menţionînd că pentru a elogia femeia nu e de ajuns doar o zi în an. Trebuie să îi mulţumim mereu, deoarece ea ne construieşte viitorul… Vă mulţumim pentru contribuţia Dvs. la menţinerea căldurii şi dezvoltarea atît a familiilor Dvs., cît şi a întregii societăţi – am mai menţionat Kessler.

În cadrul festivităţii au fost anunţate rezultatele concursului CEL MAI FRUMOS MĂRŢIŞOR în care au fost antrenaţi copiii din familiile refugiate în R.Moldova, iar învingătorii s-au ales cu cadouri originale şi, desiguri, multe ciocolate. 
De remarcat şi prezenţa micii dansatoare Alvina, care a venit, ca de obicei, cu un dans indian ritmat; poezia ”Mama” de Grigore Vieru a fost recitată de Svetlana, elevă în clasa întîi; iar pentru toate doamnele şi domnişoarele din sală au evoluat cu un dans african tinerii Gudvin şi Chenet din Nigeria.

Sărbătoarea a continuat cu interpretarea şi recitarea a numeroase cîntece, poezii şi dansuri naţionale pe care copiii le-au pregătit pentru mamele lor dragi, astfel exprimîndu-şi mulţumirea pentru grija care le-o poartă..

În anul 1977 Adunarea Generală a ONU a proclamat printr-o rezoluţie Ziua Naţiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor şi Pace Internaţională. O sărbătoare a femeilor, recunoscută internaţional, dar fără a se preciza o zi anume, a fost hotărîtă încă din1910, de Internaţionala Socialistă reunită laCopenhaga. După Primul Război Mondial Adunarea Generală a ONU a fixat data de 8 martie Ziua Internaţională a Femeii. Următorul pas în instituirea unei zile dedicate femeii l-a constituit proclamarea, în1975, de către ONU, a Anului Internaţional al Femeilor şi declararea perioadei 1976 - 1985 caDeceniu ONU pentru condiţia femeii.
Mariana Răileanu, Cristina Evtodii,
Marin Mardari,
 studenţi-jurnalişti,
ULIM

No comments:

Post a Comment