Thursday, February 23, 2012

New computers–new opportunities for refugees


On 23 February, current, at the Charity Center for Refugees (CCR) took place the official opening of the computer classroomfor refugees.
Mr. Peter Kessler, Representative of the High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Chisinau and Mr. Djavid Paknehad, Director and project coordinator of CCR, officiated the opening of the “Volunteers computer classroom” by cutting the red ribbon. 
After submitting the project, with the UNHCR support, addressed to Microsoft and Hewlett Packard companies, which have shown interest in refugees’ problems, CCR won 15 new computers of high performance.
The event has a great importance both for the organizers, who implemented the project, and for refugees who have desired for a long time to have computers. Now you have internet access and you can communicate with relatives and friends from your origin country every time you need, but also with your new friends that you have or which you will make here in Moldova – said Mr. Kessler
Mr. Djavid Paknehad hopes that these computer courses will help refugees to find jobs easier and to integrate more easily into the society. This project represents a significant advantage for them, because besides the communicative flow with relatives, they will get new opportunities in employment – said Paknehad.

In this regard, CCR will cooperate with theState Pedagogical University ”IonCreangă”, which will issue a certificate of specialization for all refugees, asylum seekers and beneficiaries of humanitarian protection that will attend the course and which will assess their knowledge.
The refugee Brasil from Liberia says excited that will learn with pleasure to work on computer, because it is a good opportunity to integrate into the society and a good way to find a job. In addition he will communicate freely with his friends and family from his origin country.

Mariana RĂILEANU,
Student-journalist,
ULIM
Noi calculatoare - noi perspective pentru refugiaţi (rom. eng.)

Pe data de 23 februarie, curent, la Centru de Caritate pentru Refugiaţi (CCR) a avut loc deschiderea oficială a unei noi săli de calculatoare performante pentru refugiaţi.
Dl Peter KesslerReprezentantul Înalutlui Comisariat al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) în Chişinău şi dl Djavid Paknehad, Directorul şi coordonatorul de proiecte a CCR, au oficiat deschiderea ”Volunteers computer classrom” prin tăierea panglicii roşii.
După înaintarea proiectului, cu sprijinul UNHCR, adresat companiilor Microsoft şi Hewlett Packard, care s-au arătat înţelegători faţă de problemele refugiaţilor, CCR a cîştigat 15 de calculatoare noi de cea mai înaltă performanţă.
Evenimentul are o mare importanţă atît pentru organizatorii, care au implementat proiectul, cît şi pentru refugiaţii care şi-au dorit de foarte mult timp să aibă în faţă un calculator. Acum veţi avea acces la internet şi veţi putea comunica cu rudele şi prietenii din ţara de baştină ori de cîte ori veţi dori, dar şi cu prietenii noi pe care îi aveţi ori urmează şă-i faceţi aici, în  Moldova – a menţionat dl Kessler.
Djavid Paknehad speră că aceste cursuri de studiere a calculatorului îi va ajuta pe refugiaţi să-şi găsească mai uşor de lucru şi să se integreze mai uşor, mai liber în societate. Acest proiect reprezintă un avantaj semnificativ pentru ei, deoarece pe lîngă fluxul comunicativ cu cei apropiaţi, li se vor deschide noi oportunităţi în angajare în cîmpul muncii – susţine Paknehad.
În legătură cu acestea, CCR va coopera cu Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, care va elibera un certificat de specializare tuturor refugiaţilor, solicitanţilor de azil şi beneficiarilor de protecţie umanitară care vor frecventa cursul în cauză şi care îi va evalua cunoştinţele.
Refugiatul Brasil din Liberia afirmă entuziasmat că va învăţa cu plăcere să lucreze la calculator, motivînd că e o bună oportunitate de integrare în societate şi un bun mijloc de a-şi găsi de lucru. Pe lîngă acestea va putea comunica liber cu prietenii şi familia sa din ţara de origine.

Mariana RĂILEANU,
Studentă-jurnalistă,
ULIM

No comments:

Post a Comment