Tuesday, December 27, 2011

Santa is here! Big celebration at the Charity Centre for Refugees!

With the support of the UN High Commissioner for Refugees, the implementing partners - Charity Centre for Refugees and Ave Copiii - organised on December 27, a beautiful, artistic and cultural, educational and fun celebration dedicated to the winter holiday season.

Its beneficiaries were primarily refugees and 
asylum seekers in Moldova and their children, who enjoyed a veritable feast program. Around the Christmas tree, decorated with toys and beautiful colored lights, gathered girls and boys eager to met Santa Claus and to receive the deserved gifts.
With ribbons in their hair and dresses white as snow, girls danced with Snow White, and then, together with the boys, they called and met Santa Claus.

With a congratulatory message came the director of Charity Center for Refugees, Mr. Djavid Paknehad: "Today we celebrate wonderful moments together! Christmas and New Year are those that unite us and we come together to enjoy the miracle of winter celebrations! Every year we gather here, adults and children to receive gifts and enjoy Christmas with Santa. I wish Happy Holidays and a peaceful year to everyone present! I wish that children enjoy their parents with high marks, and they, in turn, enjoy the achievements of their children! Let the coming year bring only peace in your soul, new achievements, success, fulfillment and fun! "
Forwards, Mr. Batcu Vasile, Ave Copiii  Director, did a retrospective of the year in which "we had several events which were crowned with success because the balance of our work is quite good, so we can draw new tasks for the coming year. The birth of our Lord Jesus Christ that unites us every year, has a special significance in the hearts of everyone, regardless of nationality and language. It is a celebration expected both by children and adults. I wish everyone Happy Holidays and a New Year full of achievements. "

Every year, children receive gifts from various international organizations. This year the celebration was attended by representatives of the organization "ADRA Switzerland", which, as every year, came with gifts collected by people with good hearts in Switzerland.
The holiday got more colors when at the children call, in the room appeared a clown. He cheered up the children with his jokes, and attracted the most daring, including their parents, in various funny games. The children danced and sang and felt better with Snow White, and the most courageous and resourceful received gifts from the clown and Santa Claus.

Rahid, Anjor, Abdul, Navid, Luisa and others pleased Santa with many poems and carols. A beautiful Romanian carol was interpreted in Romanian by the Indian girl Alvina, who demonstrated later, with his girlfriend Ganga, a traditional Indian dance. Santa was pleasantly surprised by Adriana's violin, which was applauded by the happy audience, then he kept removing from his magic bag the long-awaited sweets and presents, and divided them from small to big ones.
  
The celebration organized for refugees sparked a bit of light on the faces of children and in the parent's soul. Traditionally, at the end of the ceremony, everyone danced with Santa Claus and Snow White around the beautiful Christmas tree!


Moş Crăciun cu plete dalbe a venit şi pe la noi. Sărbătoare mare la Centrul de Caritate pentru Refugiați!
Cu sprijinul direct al Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi, partenerii de implementare - Centrul de Caritate pentru Refugiațşi Ave copiii - au organizat, la 27 decembrie, o frumoasă festivitate cultural-artistică şi educativ-distractivă dedicată Sărbătorilor de Iarnă. 
Beneficiarii acesteia au fost, în primul rînd, refugiații şi solicitanții de azil în Republica Moldova și copiii acestora, care s-au bucurat de un adevărat program de sărbătoare. În jurul bradului împodobit frumos cu jucării și luminițe colorate s-au adunat fetițși băieței dornici de întîlnirea cu Moș Crăciun și să primescă cadourile meritate.


Cu fundițe în păr și rochii albe ca neaua, fetițele au dansat alături de Alba ca Zăpada, iar mai apoi, împreună cu băieții, l-au chemat şi întîlnit pe Moș Crăciun.
Cu un mesaj de felicitare a venit directorul Centrului de Caritate pentru Refugiați, dl Djavid Paknehad: ”Astăzi sărbătorim împreună clipe minunate! Crăciunul și Anul Nou sunt cele care ne unesc și ne adună împreună pentru a ne bucura de miracolul Sărbătorilor de Iarnă! În fiecare an ne strîngem aici, maturi și copii, pentru a primi cadouri și a ne bucura alături de Moș Crăciun. Sărbători fericite și un an plin de pace dorec tuturor celor prezenți! Copiii să-și bucure părinții cu note mari, iar aceștia, la rîndul lor, să se bucure de realizările copiilor! Anul care vine să aducă doar pace în suflet, noi realizări, succese, împliniri și voie bună!”
În continuare dl vasile Batcu, directorul organizației Ave Copiii a făcut o retrospectivă a anului în curs în care ”am avut mai multe evenimente care s-au încununat cu success pentru că bilanţul muncii noastre este destul de îmbucurător, de aceea ne putem trasa noi sarcini pentru anul care vine. Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, care ne unește în fiecare an, are o însemnătate deosebită în inimile fiecăruia, indiferent de naționalitate și limba vorbită. Este o sărbătoare așteptată atît de copii, cîtși de maturi. Doresc tuturor Sărbători Fericite și un An Nou plin de realizări.”
Ca în fiecare an, copiii primesc cadouri de la diferite organizații internaționale. Anul acesta la serbare au fost prezenți reprezentanții organizației ”ADRA Elveția”, care, ca în fiecare an, au venit cu daruri adunate de oamenii cu inimi bune din Elveţia.
Sărbătoarea a prins și mai multă culoare cînd la chemarea copiilor, în sală a apărut un clovn. Acesta a încins dispoziția copiilor prin glumele sale și i-a atras, pe cei mai îndrăzneţi, inclusiv pe părinţii lor, în diverse jocuri năstrușnice. Împreună cu Alba ca Zăpada, copii au dansat, au cîntat și s-au simțit bine, iar cei mai curajoși şi inventivi au primit cadouri şi de la clovn, şi de la Moș Crăciun.
Rahid, Anjor, Abdul, Navid, Luisa și alții au încîntat Moșul cu multe poezii și colinde de Crăciun. O frumoasă colindă a fost interpretată înlimba  română de indianca Alvina, care a dansat mai apoi, împreună cu prietena sa Ganga, un dans indian tradițional. Moşul a rămas plăcut surprins şi de vioara Adrianei, care a fost aplaudată de auditoriul vesel, după care a tot scos din torba fermecată dulciurile și cadourile multaşteptate pe care le-a împărţit de la mic la lmare.
Sărbătoarea organizată pentru refugiați a aprins un strop de lumină pe chipurile copiilor și în sufletele părinților. Tradiţional, la sfărşitul festivităţii, toţi au dansat împreună cu Moș Crăciun și Alba ca Zăpada în jurul brăduțului frumos!

1 comment:

  1. This lead for the money business utilizes this revenue, nonetheless, to assist the actual procedures of the organization by itself and ultimately to be able to help the supply advantageous to the neighborhood particularly. The difference among top charities to donate to is largely determined by semantics charitable organization websites….charity websites

    ReplyDelete