Friday, April 27, 2012

State Flag Day celebration at TAC
At the CCR initiative and with the support of UNHCR implementing Partners, on 27 April this year, at the TAC, it was organised a Round Table on Moldovan Flag Day.

The TAC Director, Mr. Igor Prodan, congratulated all those present with the Flag Day and mentioned to all the TAC residents that one of the obligations of persons applying for Moldovan citizenship is to know the Constitution and the history of the host country, while the perspective of learning the local culture and customs by the foreigners is welcomed by the natives.

Mr. Sergiu Gaina, Legal Adviser at the Law Center Association, has presented to the audiance- asylum seekers from Asian, African and European countries- an interesting lesson about the Flag history and the meaning of the Flag Day.

During the presentation it was made a translation in English and Dari languages for those who needed translation. At the end of the meeting all the participants could enjoy some fruits, sweets, juice and soft drinks provided by CCR.


Serbarea Zilei Drapelului de Stat la Centrul de Cazare pentru Solicitanţii de Azil
La iniţiativa CCR, şi cu spijinul Partenerilor de Implementare ai ICNUR în data de 27 aprilie anul curent, în incinta Centrului de Cazare pentru Solicitanţii de Azil, a fost organizată serbarea drapelului RM sub forma unei mese rotunde.


Dl Igor Prodan, Director al CCSA, i-a felicitaţi pe toţi cei prezenţi cu ocazia Zilei Drapelului şi a atras atenţia locatarilor Centrului asupra faptului că una din obligaţiunile persoanelor care solicită cetăţenia R.Moldova este cunoaşterea istoriei şi Consituţiei ţării de azil, iar perspectiva însuşirii de către străini şi a culturii şi obiceiurilor poporului gazdă le face faţă şi este salutată de băştinaşi.

Dl Sergiu Găină, consilier juridic în cadrul Centrului de Drept al Avocaţilor, a prezentat pentru publicul divers - solicitanţi de azil dintr-o serie de state din Asia, Africa şi Europa - o lecţie interesantă despre istoria Drapelului şi semnificaţia Zilei Drapelului.

Pe parcursul prezentării, pentru persoanele care aveau nevoie de traducere, a fost efectuată traducerea în limbile Engleză şi Dari. La finele întrunirii toate persoanele participante au avut parte de nişte gustări sub formă de fructe,dulciuri, sucuri şi băuturi răcoritoare, oferite de către Centrul de caritate pentru Refugiaţi.

No comments:

Post a Comment