Saturday, May 12, 2012

The Europe Day celebrated in Chisinau
Already during several years, traditionally, the Mayoralty of Chisinau Municipality with the European Union delegation, organizes Europe Day in Moldova. Held at the Great National Assembly, this feast has united thousands of Chisinau residents eager to taste the multicultural diversity of European countries.
The European feast was attended also by persons from other continents like Africa and Asia. Here are considered the UNHCR beneficiaries- refugees, asylum seekers and beneficiaries of humanitarian protection- which were supported by the NGOs Implementing Partners of UNHCR, especially by CCR, which always is getting involved in various cultural, educational and entertainment activities with the help of refugees.

The children from refugee families could participate with local children at various competitions and fun games. They made drawings on the street, danced and enjoyed together the "Children Corner".
In the European village, located in the Great National Assembly, European countries introduced elements of national culture and cuisine.Ziua Europei sărbătorită la Chişinău 
Deja pe parcursul a mai multor ani, în mod tradiţional, Primăria Municipiului Chişinău împreună cu delegaţia Uniunii Europene organizează ziua Europei în Republica Moldova. Desfăşurată în Piaţa Marii Adunări Naţionale, această sărbătoare a unit mii de chişinăuieni dornici să guste din diversitatea multiculturală a ţărilor europene.
La sărbătoarea Europei au participat şi persoane de pe alte continente, cum ar fi Africa şi Asia. Aici este vorba de beneficiarii Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR)- refugiaţi, solicitanţi de azil şi beneficiari de protecţie umanitară- care au fost sprijiniţi de organizaţiile non-guvernamentale, parteneri de implementare a proiectelor UNHCR, în special de CCR, care de fiecare dată se implică în diverse activităţi cultural-educative şi de divertisment cu sprijinul direct al refugiaţilor.
Copiii din familiile refugiate au avut posibilitatea să participe alături de copiii locale la diferite concursuri şi jocuri distractive. Ei au făcut desene pe stradă, au dansat şi s-au bucurat împreună în "Ungheraşul pentru copii".
În sătucul European, amplasat în Piaţa Marii Adunări Naţionale, ţările europene au prezentat elemente din cultura şi bucătăria naţională.


No comments:

Post a Comment