Friday, June 5, 2015

International Children’s Day at the Zoo

On June 1st, Charity Centre for Refugees (CCR) invited refugee families to take part in a pleasant celebration - International Children’s Day at the ZOO park in Chisinau.
Following the annual tradition, CCR supported the Municipal Directorate for Children’s Rights’ Protection in organizing a joyful celebration for children by donating 1132 ice creams. As a sign of gratitude, CCR received 100 entrance tickets for refugee/asylum seeker families. 

Refugee/asylum seeker children and their parents enjoyed their time around the zoo admiring animals,
playing games and enjoying refreshing drinks and ice creams.
The cheerful day was an important opportunity for CCR to foster refugee/asylum seeker children integration, strengthen relationships among refugees, asylum seekers, their children and local community who spent some time together out on an agreeable ambiance.

The occurrence also served to raise awareness about refugees and asylum seekers among the local society encouraging the local community to respect vulnerable communities.

Marco ResidoriEVS volunteer from Italy at CCR
Federica Pulcini EVS volunteer from Italy at CCR
Inga Lipovan - CCR Project Assistant 


Ziua Internațională a Copilului la grădina zoologică
        Pe 1 iunie, Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) a invitat familii de refugiați pentru a lua parte la Ziua Internațională a Copilului, la grădina zoologică din oraşul Chișinău.
       Ca o tradiţie anuală, CCR a sprijinit Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului în organizarea acestui eveniment pentru copii prin donarea a câte 1132 de porţii de îngheţată. Ca un semn de mulţumire, CCR a primit 100 de bilete de intrare pentru familiile refugiați şi socilitanţi de azil.
        Copii refugiați şi solicitanți de azil împreună cu părinții lor au petrecut timpul în jurul grădinii zoologice admirând animalele, jucându-se, bucurându-se de băuturi răcoritoare și înghețată.
        Această zi veselă a fost o ocazie importantă pentru CCR de a facilita integrarea copiilor refugiaţi şi solicitanţi de azil, precum şi de a întări relațiile dintre refugiați, solicitanți de azil, copiii lor ;i comunitatea locala petrecând ceva timp împreună într-o ambianță plăcută.
        Apariția a servit drept o oportunitate de a sensibiliza opinia publică cu privire la refugiați și solicitanți de azil, încurajând comunitatea locală să respecte persoanele vulnerabile.

День защиты детей в зоопарке
        1 июня, Центр Милосердия для Беженцев (ЦМБ) пригласил семьи беженцев порадоватся красивым праздником - Международныйм днем защиты детей в зоопарке города Кишинев.
       Следуя ежегодной традиции, ЦМБ поддержал Муниципальное Управление по защите прав детей в организации веселого праздника для детей, подарив 1132 порции мороженого. В знак благодарности, ЦМБ получил 100 билетов для семей беженцев / просителей убежища.
       Дети беженцев и просителей убежища, а также их родители радовались зоопарком любуясь на животных, играя в игры и наслаждаясь прохладительными напитками и мороженным.
       Веселый день был важной возможностью для ЦМБ ускорить процесс интеграции детей беженцев, а также укрепить отношений между беженцев, просителей убежища, их детей и местным сообществом, которые провели время вместе в приятной и веселой атмосфере.

       Мероприятие также послужило в повышении осведомленности о беженцах и просителях убежища, поощряя местное сообщество уважать уязвимых лиц.
1 comment:

  1. Charitable organizations advised funds have become increasingly popular. They offer the charitable organizations ease of administration, while still allowing him or her to maintain significant control over the placement and distribution of charitable gifts. Give God the Glory organizations list are able to offer this service to clients with fewer transaction costs than if the funds were handled privately…… charity watch list

    ReplyDelete