Friday, June 12, 2015

Marathon in Valea Morilor Park


On June 7th, Charity Centre for Refugees (CCR), its EVS volunteers and refugee community took part in the marathon, alongside its supporting organization UNHCR Moldova. It was a sport event dedicated to the World Refugee Day and organized by the Ultra runners Association of Moldova in collaboration with CCR.
The green and lively Park ‘Valea Morilor’ hosted the event and offered to the participants an enjoyable place to run and friendly compete for the cup.
The golden trophy went to a refugee from Mali, naturally gifted for running, while all the others 30 refugees/asylum seekers received a participation medal also valuable as a nice souvenir of the day.
The activity served as a cordial occasion to tight relations among refugees/asylum seekers, UNHCR, CCR and other marathons from Moldova, Ukraine, Russia, etc., in spending a nice morning together in one of the best location in Chisinau.

Marco ResidoriEVS volunteer from Italy at CCR
Federica Pulcini EVS volunteer from Italy at CCR
Inga Roman - CCR Project Assistant

Марафон в парке Валя Морилор

       7 июня, Центр Милосердия для Беженцев (ЦМБ), волонтеры EВС и сообщество беженцев приняли участие в марафоне, наряду с поддержкой организации УВКБ ООН в Молдове. Это было спортивное мероприятие, посвященное Всемирному дню беженцев и организованное Ассоциации Ультрамарафона в Молдове в сотрудничестве с ЦМБ.
      Зеленый и живой парк Валя Морилор предложил участникам приятное место для бега и дружеской борьбы за Кубок.
      Золотой трофей получил беженец из Мали, в то время как остальные 30 беженцев и просителей убежища получили медали за участие как ценный сувенир дня.
     События послужила возможностью укрепить отношения между беженцами/ просителями убежища, УВКБ ООН, ЦМБ и марафонцев из Молдовы, Украины, России, проводя хорошое утро вместе в одном из лучшем парке города Кишинев.

Maraton în Parcul Valea Morilor Park

     Pe 7 iunie, Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR), voluntarii de la SEV și comunitatea de refugiați au participat la maraton, alături de UNHCR  Moldova. Evenimentul sportiv a fost dedicat Zilei Mondiale a Refugiaților și organizat de Asociația de Supermaraton din Moldova în colaborare cu CCR.
    Parcul verde Valea Morilor a găzduit evenimentul și a oferit participanților un loc plăcut pentru a alerga și a concura prietenos pentru cupă.
   Trofeul de aur a fost câştigat de un refugiat din Mali, în timp ce ceilalţi 30 refugiaţi şi solicitanți de azil au primit o medalie de participare, de asemenea, valoroasă.
    Activitatea a servit ca o ocazie de a consolida relațiile dintre refugiați / solicitanții de azil, UNHCR, CCR şi alţi maratonişti din Moldova, Ucraina, Rusia, etc., petrecând o dimineață frumoasă în unul din cel mai pitoresc loc al oraşului Chișinău.
2 comments: