Thursday, July 2, 2015

World Refugee Day celebrates tolerance and diversity

Every year, on 20 June, many countries of the world celebrate the World Refugee Day. The main purpose of the festivity is to raise awareness among public opinion about general conditions of refugees.

Charity Centre for Refugees (CCR) like thousands of other NGOs around the world set up various initiatives to bring society’ attention on the 60 millions of people forced to flee their country leaving behind house, loved ones, land and, more in general, their world.

For the mentioned reasons, on 19 June, CCR supported UNHCR and the Bureau for Migration and Asylum in organizing a celebration at the Temporary Accommodation Centre, bringing the party at the refugees and asylum seekers’ place, trying to make them feel protagonist of “their day” and regarded by the Moldovan institutions.

On 20 June, CCR alongside its supporting organisation (UNHCR Moldova) prepared an exposition of refugees’ paintings, made UNHCR logo face painting, names translated into Arabic, workshop of pinwheel and mandalas painting, provided possibility to taste Uzbek pilaf, disseminated leaflets with recipe, etc. Entertainment of the day included refugee children dancing, reciting poetry and singing songs in Romanian, Russian and English. After this, a traditional musical and dance performance by musicians and dancers from Uzbek, Iraqi, Ukrainian and Indian refugee community followed. The day ended with traditional dance performances of professional folk dancers ‘Hora-Horita’ invited by CCR.

The serious topic was observed in an enjoyable atmosphere at the central park Stefan Cel Mare where refugees, local authorities, UNHCR, local and international NGOs, UN, IOM, Mayoralties, EVS volunteers and citizens gathered to commemorate the day.

Federica Pulcini – EVS volunteer from Italy at CCR
Marco Residori –EVS volunteer from Italy at CCR
Inga Lipovan - CCR Project Assistant


Всемирный день беженцев отмечает толерантность и разнообразие

       Каждый год 20 июня, страны во всем мире отмечают Всемирный день беженцев. Основная цель этого праздника заключается в повышении осведомленности о беженцах.
       Центр Милосердия для беженцев (ЦМБ), как и тысячи других НПО по всему миру, организовал в этот день различные мероприятия, чтобы привлечь внимание людей к тому, что во всем мире 60 миллионов человек вынуждены покинуть свою страну, дома, семи .
       По этой причине 19 июня, ЦМБ поддержал УВКБ ООН и Бюро по Миграции и Беженцам в провидении праздника в Центре Временного Размещения лиц, ищущих убежища, с целью подарить праздничную атмосферу беженцам и искателям убежища, для того чтобы они почувствовали себя героиями «этого дни».
       20 июня, УВКБ ООН вместе с ЦМБ организовали различные мероприятия в парке Штефан чел Маре: были выставлены картины и другие произведения  искусствоа сделанные руками беженцев, в то время как волонтеры ЕВС работающие в ЦМБ разрисовывали лица желающим логотипом УВКБ ООН, были организованны мастер-классы по вертушкам и раскрашиванию «Мандал», а также была предоставлена ​​возможность попробовать узбекский плов. После этого последовал традиционный концерт, полный музыки и танцев беженцев из Узбекистана, Ирака, Украины, Индии и др. Церемония завершилась выступлением профессиональных танцоров «Хора-Хорица», которые выступили с народными молдавскими танцами. Танцоры были приглашены представителями ЦМБ.
       Праздник прошел в приятной атмосфере в кругу беженцев, местных органов власти, местных и международных НПО, УВКБ ООН, Организации Объединенных Наций, МОМ, мэрии, волонтеров ЕВС и граждан РМ.


Ziua Mondială a Refugiatului sărbătorește toleranța și diversitatea

În fiecare an, la 20 iunie, mai multe țări din lume sărbătoresc Ziua Mondială a Refugiaților. Scopul principal al acestei sărbători este sensibilizarea opiniei publice cu privire la refugiați.
Centrul de Caritate pentru Refugiaţi (CCR) ca şi mii de alte ONG-uri din întreaga lume a organizat diverse acţiuni pentru a atrage atenția societății asupra faptului că în intreaga lume 60 milioane de oameni sunt forțați să părăsească țara lor lăsând în urmă casa, familia, condiţiile de trai şi multe altele.
Din acest motiv pe 19 iunie, CCR a sprijinit UNHCR și Biroul Migrație și Azil pentru a comemora această zi la Centrul de cazare temporară pentru solicitanţi de azil, aducând o atmosferă de festivitate refugiaților și solicitanților de azil, pentru a îi face să se simtă protagoniştii „acesti zi”.
La 20 iunie, CCR alături de UNHCR Moldova a organizat diverse activităţi în parcul Ştefan Cel Mare: a expus tablouri pictate de refugiați şi alte lucrări confecţionate de mîină, totodată voluntarii SEV care la moment lucrează la CCR au făcut picturi pe faţă cu logoul UNHCR, s-a organizat ateliere de lucru pentru a confecţiona morişte şi a picta „mandale”, a fost dăruită posibilitatea de a gusta pilaf uzbec, etc. După aceasta a urmat un concert tradițional plin de  muzică şi dans a refugiaţilor din Uzbekistan, Irak, Ucraina, India şi altele. Festivitatea s-a încheiat cu un spectacol de dansuri populare oferit de dansatori profesionişti „Hora-Horiţa” invitați de reprezentanţii CCR.

Subiectul grav ale acestei zi a fost discutat într-o ambianţă plăcută în parcul central Ştefan Cel Mare, unde refugiații, autoritățile locale, ONG-uri locale și internaționale, UNHCR, Organizaţia Naţiunilor Unite, IOM, primăriile, voluntarii SEV și cetățenii s-au adunat pentru a comemora această zi.1 comment:

  1. A nonprofit donations has paid staff as well as volunteers. Employment taxes as well as state and federal workplace rules are typically the same as those for for-profit organizations. Salaries are generally lower, but the type of nonprofit an individual works for makes a significant difference in the pay scale.best charities

    ReplyDelete