Monday, July 18, 2011

Reception at the UNHCR office

At the initiative of the Charity Centre for Refugees, a reception was organized at the UNHCR's Office to congratulate those 7 citizens of the Republic of Moldova, who obtained the citizenship in the last two years. Representatives of Executive Office of the President, Ministry of Communications and Information Technology, Ministry of Foreign Affairs and European Integration, Chisinau Mayoralty and Refugee Directorate of the Bureau of Migration and Asylum were also present at the meeting. All those present congratulated the former refugees and stateless persons and expressed a hope for a fruitful collaboration in the future.
Such events strengthen friendly relations between the State and NGOs representatives and improve their cooperation.
Recepţie la biroul UNHCR
La iniţiativa Centrului de Caritate pentru Refugiaţi, a fost organizată o recepţie la sediul UNHCR cu intenţia de a felicita cei 7 cetăţeni ai Republicii Moldova, care au obţinut cetăţenia în ultimii doi ani. Reprezentanţi ai Biroului executiv al preşedintelui, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Primăriei Chişinău şi Direcţiei pentru Rrefugiaţi a Biroului de Migraţie şi Azil, de asemenea, au fost prezenţi la şedinţă. Toţi cei prezenţi au felicitat foştii refugiaţi şi persoane apatride si şi-au exprimat speranţa pentru o colaborare fructuoasă în viitor. 
Astfel de evenimente consolidează relaţiile de prietenie dintre stat şi reprezentanţi ai ONG-urilor şi îmbunătăţesc cooperarea lor.

1 comment:

  1. Just a couple short years ago, prior to best organizations to donate to, she had the farm upon more than 100 miles, and she or he dreamed of creating cabin rentals as well as hosting youth teams for places of worship in your area as well as across the country….most efficient charities

    ReplyDelete