Tuesday, July 26, 2011

Round tables on Constitution of the Republic of Moldova and discrimination

On July 26, 2011, the Charity Centre for Refugees in collaboration with the Chisinau Tolerance Club represented by Ms. Kira Kreiderman, Tolerance Club project coordinator, organized a roundtable on Constitution of the Republic of Moldova.
As all the refugees who want to obtain Moldovan citizenship have to pass State language and Constitution examinations, they showed interest in this topic of discussion. Mr. Veaceslav Ţurcan, Director of the Associate Attorney Office "Veaceslav Ţurcan & Co" was invited for the meeting with the refugees, where about 30 refugees and asylum seekers took part. 

Mr. Ţurcan communicated the refugees about general legal provisions that exist in the Republic of Moldova and focused the attention of all those present on the most essential ones. At the end of the meeting, Mr.Ţurcan answered to some of the questions that several refugees asked.
Another roundtable with Mr. Turcan on discrimination issues was organized at the CCR office on August 1, where about 25 refugees and asylum seekers were present. The meeting was marked by a lively discussion of law violations in the different countries of the world.
Mese rotunde privind Constituţia Republicii Moldova şi discriminării
La 26 iulie 2011, Centrul de Caritate pentru Refugiaţi, în colaborare cu Clubul de Toleranţă din Chişinău reprezentat de doamna Kira Kreiderman, coordonatorul de proiect al clubului, a organizat o masă rotundă privind Constituţia Republicii Moldova. Intrucât  toţi  refugiaţii care doresc să obţină cetăţenia Republicii Moldova trebuie să treacă examenul limbii de stat şi al Constituţiei, acestea si- au arătat interesul la acest subiect de discuţie. Dl Veaceslav Ţurcan, Director al Biroului Procurorului asociat ", Veaceslav Turcan & Co" a fost invitat pentru întâlnirea cu refugiaţii, unde au fost prezenţi aproximativ 30 de refugiaţi şi solicitanţi de azil. Dl Ţurcan a informat refugiaţii despre dispoziţiile legale generale care există în Republica Moldova şi a concentrat atenţia tuturor celor prezenţi asupra celor mai esenţiale. La sfârşitul reuniunii, Mr.Ţurcan a răspuns la întrebările pe care unii refugiaţii le-au dat.
O altă masă rotundă cu domnul Ţurcan privind problemele de discriminare a fost organizată la sediul CCR la 1 august, unde aproximativ 25 de refugiaţi şi solicitanţi de azil au fost prezenţi. Reuniunea a fost marcată de o aprigă discuţie despre încălcarea legii în diferite ţări ale lumii.

1 comment:

  1. This property can accommodate all sorts of church gatherings, youth groups, weddings, anniversaries, prayer groups, bible studies, family reunions, and more. There are always events in the area because everyone likes to "good charities to donate to" within driving distance. In fact, it's the only property in the area that has a meeting room to accommodate all sorts of church functions and events ….good charities to donate to

    ReplyDelete