Thursday, October 20, 2011

Blood Donation Action


On the occasion of the UN week, at the initiative of the Charity Centre for Refugees with a strengthened support of UNHCR Moldova, a Blood Donation Action was held at the National Centre of Blood Transfusion (NCBT) on October 20, 2011. A refugee group of initiative expressed an interest in donating their blood to Moldovan citizens, thus proving that blood has no nationality, religion or race and that to give your blood costs nothing and it can save many lives no matter where you come from. Republic of Moldova received the refugees becoming a hosting and carrying country, that is why they decided to make a good cause for its benefit. 
 UN agencies, including UNHCR Moldova and UNICEF, supported the initiative and joined this voluntary action. The staff of the NCBT showed a real hospitality and welcomed all the blood donors encouraging them to come back again in two months, after the recovering period, because there are never enough of blood donors and always many of those, who might need it.
The Charity Centre for Refugees has already received a letter of gratitude from the NCBT, which says that the blood donation is a valuable civil act and those who donate blood are a good example for the whole society.
In our turn, we would like to thank NCBT, especially Mrs. Silvia Rosca, the NCBT Deputy Director, for their hospitality, and we wish them more and more clients willing to help other people. 

Acţiune de donare a sîngelui 

Cu ocazia săptămânii ONU, la iniţiativa Centrului de Caritate pentru Refugiaţi, cu un sprijin consolidat al ICNUR Moldova, o acţiune de donatie de sânge a avut loc la Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui (NCBT), pe 20 octombrie, 2011. Un grup de refugiaţi şi-au exprimat interesul de a dona sânge pentru cetăţenii moldoveni, dovedind astfel că sângele nu are nici naţionalitate, religie sau rasă şi că, a dona sânge nu te costă nimic ceea ce poate salva multe vieti, indiferent de unde provii. Republica Moldova a primit refugiaţi devenind o ţară care-i găzduieşte şi le poartă grijă, de aceea ei au decis să facă o faptă bună în beneficiul său.
Agenţiile ONU, inclusiv ICNUR Moldova şi UNICEF, au sprijinit iniţiativa şi s-au alăturat acestei acţiuni de voluntariat. Personalul NCBT a arătat o ospitalitate reală şi a salutat toţi donatorii de sânge încurajându-i să se întoarcă din nou în două luni, după perioada de recuperare, pentru că niciodată nu sunt suficienţi donatori de sânge şi întotdeauna mulţi dintre cei care ar putea avea nevoie de el. Centrul de Caritate pentru Refugiati a primit deja o scrisoare de mulţumire de la NCBT, care spune că donarea de sânge este un act civil valoros şi cei care donează sânge sunt un bun exemplu pentru întreaga societate.
La rândul nostru, am dori să mulţumim NCBT, în special d-na Silvia Roşca, directorul adjunct NCBT, pentru ospitalitatea lor, si le dorim cat mai multi client dornici de a ajuta alte persoane.

1 comment:

  1. Most efficient charities efforts aren't tax-deductible, simply because politics occasions aren't non-profit establishments. On the other hand, initiatives for Christian nonprofit organizations company focused on creating hospitals within third-world nations would probably be considered a charitable organization, and contributions would be taxes insurance deductible.top non profit organizations

    ReplyDelete