Tuesday, October 25, 2011

Football Against Racism in Europe Action in Razeni, Republic of Moldova


The FARE (Football Against Racism in Europe) network dedicated itself to fight racism and xenophobia in football across Europe, through co-ordinated action and common efforts, at local and national level, to bring together all those interested in combating discrimination in football. This year the FARE network supported the Charity Centre for Refugees initiative in the Republic of Moldova to bring together local communities from two villages and refugees residing in this country. On October 23, 2011, a FARE football tournament was organized in Razeni village, where teams from Mereni, Razeni villages and the UNHCR/refugee team participated. 
Within the framework of the Local Integration Project (LIP), which is a two-year regional project (2009-2011) covering three countries Belarus, Moldova and Ukraine UNHCR builds apartments for refugee families in Razeni and Mereni villages, where the Charity Centre for Refugees (CCR) performs its activities, related to the integration of the move-in families into the local communities. Therefore, CCR with the strengthened support of FARE Initiative and local communities held a friendly football tournament between the local citizens of Razeni and Mereni villages, UNHCR representatives and refugee / asylum seeking community. The hosting village prepared a festive concert during which local artistic circles performed traditional Moldovan songs and dances. Refugees, who are already acknowledged with Moldovan culture, joined the traditional Moldovan “hora”. After the festive program at 1pm the football tournament started, each time lasting for 25 minutes.  The local citizens as well as the friends of refugees came to support the players. 
As the result of an intensive and       fair game, the UNHCR/refugee team took 1st place, the Razeni team took the 2nd place cup. There were also awarded the best goalkeeper and the best striker from Mereni and Razeni teams respectively. The coaches and the judge received memorable watches. To all the participants there were distributed posters, provided by the Football Association of Moldova.
The tournament was marked by a friendly atmosphere, in which refugees and locals got to know each other, shared the positive emotions and learned more about each other’s background. We strongly believe that this game proved the hospitality of Moldovan people, their deep understanding of diversity and their willingness to accept the refugees in their communities as nationals of this country.    
We would like to thank local Mayors, Mr. Ion Cretu, Mayor of Razeni, and Mrs. Aurelia Rosca, Deputy Mayor of Mereni, who helped greatly in organization of tournament, for their presence and interest in the action, as well as the Football Association of Moldova for the awareness-raising materials, and UNHCR Moldova for their active participation.Acţiunea "Fotbal împotriva rasismului în Europa" în Răzeni, Republica Moldova

Turneul de fotbal FARE (Fotbal împotriva rasismului în Europa), s-a dedicat combaterii rasismului şi xenofobiei în fotbal în Europa, prin intermediul unei acţiuni coordonate şi eforturi comune, la nivel local şi naţional, pentru a aduce împreună pe toţi cei interesaţi în combaterea discriminării în fotbal. În acest an reţeaua FARE a sprijinit iniţiativa  Centrului de Caritate pentru Refugiaţi în Republica Moldova, pentru a aduce împreună comunităţile locale din două sate şi refugiaţii care locuiesc în această ţară. La 23 octombrie 2011, un turneu de fotbal FARE a fost organizat în satul Răzeni, unde au participat  echipele din Mereni, satele Răzeni şi echipa de refugiaţi UNHCR.
În cadrul proiectului de Integrare Locală (LIP), care este un proiect regional de doi ani (2009-2011), acoperind cele trei ţări Belarus, Moldova şi Ucraina, ICNUR construieşte apartamente pentru familii de refugiaţi in satele Răzeni şi Mereni, în cadrul căruia Centrul de Caritate pentru refugiaţi (CCR) îşi desfăşoară activitatea, legată de integrarea familiilor respective în comunităţile locale. Prin urmare, CCR, cu sprijinul consolidat al Iniţiativei FARE şi a comunităţilor locale a organizat un turneu amical de fotbal între cetăţenii locali din satele Răzeni şi Mereni, reprezentanţi ai UNHCR şi a comunităţii de refugiaţi / solicitanţi de azil. Satul gazdă a pregătit un concert festiv în care cercurile artistice locale au prezentat cântece şi dansuri tradiţionale moldoveneşti. Refugiaţii care cunosc déjà cultura Republicii Moldova, s-au alăturat dansului tradiţional moldovenesc "hora". După programul festiv, de la orele 13:00, a inceput turneul de fotbal, fiecare partidă durând 25 de minute. Cetăţenii locali, precum şi prietenii refugiaţilor au venit pentru a sprijini jucătorii.
Ca urmare a unui joc intens şi corect, echipa de refugiaţi UNHCR s-a plasat pe primul loc, iar echipa de Răzeni a luat locul 2. Au fost premiaţi, de asemenea, cel mai bun portar şi cel mai bun atacant din echipele Mereni şi, respectiv, Răzeni. Antrenorii şi judecătorul au primit ceasuri memorabile. Pentru toţi participanţii au fost distribuite postere, furnizate de Asociaţia de Fotbal din Moldova.
Turneul a fost marcat de o atmosferă prietenoasă, unde refugiaţii şi localnici s-au cunoscut reciproc, şi-au împărtăşit emoţiile pozitive şi au învăţat mai multe despre trecutul celuilalt. Credem cu tărie că acest joc a dovedit ospitalitatea poporului moldovenesc, înţelegerea lor profundă a diversităţii şi dorinţa lor de a accepta refugiaţii în comunitatea lor ca cetăţeni ai acestei ţări. Am dori să mulţumim primarilor locali, domnul Ion Cretu, primarul de Răzeni, şi doamna Aurelia Roşca, vice-primarul din Mereni, care au ajutat foarte mult în organizarea turneului, pentru prezenţa lor şi a interesului în acţiune, precum şi Asociaţia de Fotbal din Republica Moldova pentru materiale de sensibilizare, la fel şi ICNUR Moldova pentru participarea activă.

1 comment:

  1. Charity watch list, fraternal lodge groups, cemetery in addition to funeral businesses as well as particular lawful businesses may also be qualified. Really federal, local assuring government authorities can be considered certified non-profit organizations when money that's led to them is really reserved for non-profit causes.best non profit organizations

    ReplyDelete