Wednesday, October 31, 2012

Halloween celebration at the CCR

Halloween is a modern holiday which history began in the present Great Britain and Northern Ireland. It is celebrated on the 31st October, on the eve of All Saints. Halloween is traditionally celebrated in the English-speaking countries, but in the late twentieth century, tradition of celebrating Halloween has appeared in the most of other European and CIS countries.
  In the evening of October 31st 2012, at the Charity Centre for Refugees gathered more than 50 people in order to celebrate this fun holiday with unusual traditions for our country. For several years, CCR closely collaborates with European Voluntary Service (EVS) and the Peace Corps, and volunteers working at CCR are actively involved in organizing various events.

As Halloween is an international celebration team of American, European and local volunteers helped CCR in the creative decoration of the room: that evening at CCR has been established gentle ghosts and fluffy spiders, and the bats hanging upside down, entangled in a cobweb, rested quietly without making any efforts to scare the guests. In addition, the light of the lanterns and the full moon shining in the room assigned to the holiday an atmosphere of mysticism. Also for the guests it was prepared a fun program with games, contests and lots of sweets. Both parents and children played in bowling with pumpkins, acquired candy from the piñata, fixed the nose to the pumpkin, wrapped mummies and played the ghostly donuts. At the event were invited several Peace Corps volunteers from the United States who made the face painting for children, in addition, guests were entertained by the charming inseparable pair of witches in which were dressed our European volunteers.
After almost two hours of fun, guests were invited to the banquet table, prepared and embellished with pleasure by the CCR team. At the holiday table, people could taste food more traditional for the American people, such as pizza, cola, cakes and pastries, and other goodies.
At the end of the holiday everybody went home, bringing with them a good mood and pleasant impressions. The guests expressed their gratitude to CCR for the organized feast while the small ones left satisfied and with painted faces, with small gifts won during the contests.


Sărbătorirea Halloween la Centrul de Caritate pentru Refugiaţi 


Halloween este o sărbătoare modernă istoria căreia a inceput în Marea Britanie și Irlanda de Nord. Este sărbătorită pe 31 octombrie, în ajunul Tuturor Sfinților. Halloween-ul este în mod tradițional celebrat în țările vorbitoare de limbă engleză, dar de la sfârșitul secolului XX tradiţia de a sarbători Halloween-ul a aparut şi în majoritatea țărilor nevorbitoare de limba Engleză din Europa și CSI.
 În seara zilei de 31 octombrie 2012, la Centrul de Caritate pentru Refugiați s-au adunat mai mult de 50 de persoane pentru a celebra această sărbătoare distractivă cu tradiţii mai puţin obișnuite pentru țara noastră. De mai mulți ani, CCR colaborează strîns cu Serviciul European de Voluntariat (EVS) și Corpul Păcii, iar voluntarii care activează la CCR se implică activ în organizarea diverselor evenimente.
Întrucît Halloween-ul este o sărbătoare internațională, echipa CCR a fost ajutată de voluntarii americani, europeni și locali, la decorarea creativă a sălii: în acea seară la CCR s-au stabilit şi fantome blânde, și păianjeni pufoşi, iar liliecii agățaţi cu capul în jos, încurcaţi într-o pînză de paianjen, se odihneau liniştiţi fără a depune efort pentru a speria oaspeții. În plus, lumina felinarelor și luna plină strălucitoare din sală i-au atribuit sărbătorii o atmosferă de misticism. De asemenea, pentru oaspeții a fost pregătit un program distractiv cu jocuri, concursuri și o mulțime de dulciuri. Atît părinți cît și copiii s-au jucat în bowling cu dovlecii, au dobîndit bomboane din Pinata, au fixat nasul dovleacului, au împachetat mumii și în condiții dificile au capturat gogoși fantomatice. La eveniment au fost invitați la mai mulţi voluntari ai Corpului Păcii din Statele Unite care au pictat fețele copiilor, în plus, oaspeții au fost distraţi de nedespărţita pereche- două vrăjitoare fermecătoare, în care s-au deghizat voluntarii noștri europeni.
După aproape două ore de distracție, oaspeții au fost invitați la masa de banchet, pregătită şi înfrumuseţată cu suflet de echipa CCR. La masa de sărbătoare, toţi au avut parte de mâncaremai mult tradiţională pentru poporul american, cum ar fi pizza, cola, prăjituri și produse de patiserie, precum și alte bunătăți.
La sfârșitul sărbătorii toţi au plecat acasă, ducând cu ei o stare de spirit bună și impresii plăcute. Oaspetii şi-au exprimat recunoștința CCR pentru sărbătoarea organizată, iar cei mai micuţi au plecat satisfăcuţi şi cu feţele pictate, cu mici cadouri cîştigate în timpul concursurilor,.Празднование Хэллоуин в Центре Милосердия для Беженцев в Молдове

Хэллоуин - это современный праздник, история которого началась на территории нынешней Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается он 31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах, но с конца XX века мода отмечать Хэллоуин возникла также и в большинстве неанглоязычных стран Европы и СНГ.
 Вечером 31 октября 2012 года, в Центре Милосердия для Беженцев (ЦМБ) собралось более 50-ти человек, чтобы отпраздновать этот интересный праздник с не совсем обычными для нашей страны традициями. На протяжении нескольких лет, ЦМБ тесно сотрудничает с Европейской Волонтерской Службой (ЕВС) и Корпусом Мира, и волонтеры, работающие в ЦМБ активно участвует в организации различных мероприятий.

Поскольку Хэллоуин международный праздник, команде ЦМБ помогали американские, европейские и местные волонтеры, креативно оформить: на тот вечер в Центре поселились и добродушные призраки, и мохнатые пауки, и симпатичные чудики; а висящие вниз головой и запутавшиеся в паутине летучие мыши бесцеремонно отдыхали, не утруждая себя пуганием гостей. Кроме того, горящие фонари и яркое полнолуние в зале припорошили праздник легкой мистикой. Также для гостей была подготовлена веселая программа с играми, конкурсами и обилием сладостей. И родители, и дети играли в тыквенный боулинг, добывали конфеты из пиньяты, приделывали тыкве нос, заворачивали мумии и в непростых условиях вели захват призрачных пончиков. На мероприятие были приглашены несколько американских волонтеров из Корпуса Мира, которые раскрашивали детишкам лица, помимо этого всех гостей веселила неразлучная парочка - две очаровательные ведьмы, под которых замаскировались наши европейские волонтеры.
После почти двухчасового веселья гости были приглашены за праздничный стол, с душой накрытый и украшенный командой ЦМБ. За праздничным столом они отведали угощения, традиционные для американского народа, такие как пицца, кола, кексы и пирожные, а также другие вкусности.
В конце праздника все разошлись по домам, унося с собой хорошее настроение и приятные впечатления. Гости выразили благодарность ЦМБ за организованый праздник, а самые маленкие ушли с небольшими сладкими подарочками, которые они выиграли во время конкурсов, при этом уходили раскрашенными и довольными. 

No comments:

Post a Comment