Saturday, February 16, 2013


Refugees in Moldova make Martisors
Martisor is a feast celebrating the arrival of the spring, which occurs in the tradition of Moldovans, Romanians and neighboring populations. On this occasion, the 1st March, people exchange Mărţişors, symbol of the good and welfare.
Martisor itself is a little piece of adornment tied to a lanyard wove of a white and red thread. People wear Martishors during the month of March, as a sign of the arrival of spring. Besides Martisor, ladies often get early spring flowers, the most representative being the snowdrops.

In order to familiarize refugees and asylum seekers with the beautiful tradition, every year CCR organizes workshops where both children and adults manufacture Martishors using different materials. This year, during the month of February, CCR organized several workshops with the participation of more than 20 UNHCR beneficiaries, who, with the help of European and local volunteers, as well as CCR workers, learned how to manufacture the traditional Martisor.
On the same occasion and at the CCR volunteer’s initiative, a workshop for ladies was organized, during which women learned how to create postcards decorated with the quilling technique (paper rolling technique). Both volunteers and CCR beneficiaries had fun and enjoyed the process, especially when they admired the final result of their work. Later on, to every postcard it was attached a handmade mărţişor, and it was gifted to CCR guests and partners, with the warmest congratulations on the arrival of spring.


Refugiaţii din Republica Moldova confecţionează Mărţişoare
Mărţişorul este o sărbătoarea care celebrează sosirea primăverii, care apare în tradiția moldovenilor, românilor și a unor populații învecinate. Cu aceasta ocazie toată lumea face schimb de mărţisoare, simbol al binelui şi bunăstării. 
Mărțișorul în sine este un mic obiect de podoabă legat de un șnur împletit dintr-un fir alb și unul roșu. Mărțișoarele se poartă pe durata lunii martie, ca semn al sosirii primăverii. Împreună cu mărțișorul, doamnelor şi domnişoarelor li se oferă adesea și flori timpurii de primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul.
Cu scopul de a familiariza refugiaţii şi solicitanţii de azil cu frumoasa tradiţie, CCR organizează în fiecare an ateliere de lucru unde atît copiii cît şi adulţii confecţionează mărţişoare din diferite materiale. În acest an, pe parcursul lunii februarie, au fost organizate cîteva  workshop-uri, cu participarea a mai mult de 20 beneficiari UNHCR, care, cu ajutorul voluntarilor europeni şi locali ai CCR dar şi al lucrătorilor organizaţiei, au învăţat cum să confecţioneze tradiţionalele mărţişoare.
La iniţiativa voluntarilor CCR, cu aceeaşi ocazie, a fost organizat un workshop pentru doamne şi domnişoare care au învăţat cum să confecţioneze felicitări decorate prin tehnica quilling (tehnica răsucirii hîrtiei). Voluntarele, împreună cu beneficiarele CCR s-au distrat şi au primit o deosebită plăcere , în deosebi cînd au admirat rezultatul final al muncii lor. La felicitări a fost anexat ulterior cîte un mărţişor handmade, şi au fost cadonate cu ocazia sosirii primăverii oaspeţilor şi partenerilor CCR.


Беженцы в Республике Молдова изготавливают Мэрцишоры
Мэрцишор это праздник, отмечающий приход весны, который отмечается в традициях молдаван, румын и соседних популяций. В связи с этим люди обмениваются между собой мэрцишорами, символизирующие добро и благополучие.
Мэрцишор сам по себе является маленьким украшением соединен плетеным шнуром из белой и красной нитки. Люди носят мэрцишоры весь март месяц, как признак прихода весны. Вместе с Мэрцишорами, дамам часто дарят ранние весенние цветы, наиболее распространенным являющийся подснежник.
В целях ознакомить беженцев и просителей убежища с красивой традицией Центр Милосердия для Беженцев ежегодно организует воркшопы, где дети и взрослые изготавливают мэрцишоры из различных материалов. В этом году, в феврале, ЦМБ организовал несколько воркшопов с участием более чем 20-бенефициаров УВКБ ООН, которые, с помощью европейских и местных волонтеров а также работников организации ЦМБ научились делать своими руками традиционные мэрцышоры.

По тому же поводу и при инициативе волонтеров ЦМБ, был организован другой воркшоп для женщин, во время которого они научились создавать открытки, украшенные техникой квиллинг (техника скручивания бумаги). Добровольцы с бенефициары ЦМБ весело провели время и получили большое удовольствие, особенно когда они увидели конечный результат их работы. Позже, в приложении к каждой открытке был прикреплен Мэрцишор ручной работы, и ЦМБ поздравил ими, от имени беженцев, ностранных гостей и партнеров.


No comments:

Post a Comment