Wednesday, March 13, 2013CCR is celebrating the International Women's Day 
Charity Centre for Refugees celebrates every year, the most important national and international holidays. One of the most beautiful and expected event- the International Women's Day- was celebrated this year,  without any exception, at the CCR office.
On this beautiful occasion, CCR prepared an entertaining program for all the guests, which included games, merry dances, songs and poems recited by the most little ones for their mothers, as well as gifts for ladies. The event was attended by about 80 people, both women and children as well as men. Men were actively involved in various competitions designed to entertain the beautiful ladies, while all the children were eager to congratulate their moms with a poem or a little song. The feast was embellished with two Indian dances, one being performed with the participation of the CCR Belgium volunteer.

Ladies had a wonderful evening with many congratulations and good wishes from men, as well as sweets and juices served by the CCR, and gifts which were offered at the end by Ave Copiii.

Celebrarea Zilei Internaţionale a Femeii la CCR Moldova
Centrul de Caritate pentru Refugiaţi celebrează an de an, cele mai importante sărbători naţionale şi internaţionale. Una din cele mai frumoase şi aşteptate sărbători este Ziua Internaţională a Femeilor, care în acest an, fără excepţii, a fost serbată la CCR.
Cu această frumoasă ocazie, CCR a pregătit un program distractiv pentru toţi cei invitaţi, care a inclus jocuri vesele, dansuri, cîntece şi poezii recitate de către cei mai micuţi pentru mamele lor, precum şi cadouri pentru doamne şi domnişoare. La eveniment au participat circa 80 de persoane, atît femei şi copii cît şi bărbaţi. Bărbaţii s-au implicat activ în diferite concursuri menite să distreze frumoasele doamne, în timp ce toţi copiii prezenţi au fost dornici de a felicita mamele sale cu o poezie sau un mic cîntec. Sărbătoarea a fost înfrumuseţată cu două dansuri indiene, la care a participat şi voluntara CCR din Belgia.
Doamnele au avut parte de o seară plăcută cu multe felicitări şi urări de bine din partea bărbaţilor, dar şi de dulciuri şi sucuri servite de CCR, şi cadouri pe care le-au primit la final din partea ONG partenere Ave Copiii.

Празднование Международного Женского Дня в ЦМБ в Республике Молдова
Центр Милосердия для Беженцев каждый год отмечает наиболее важные национальные и международные праздники. Один из самых красивых и ожидаемых праздников - Международный Женский День-  в этом году был без исключения отмечен в ЦМБ.
По этому красивому случаю, ЦМБ подготовил веселую программу для всех гостей, в которой вошли веселые игры, танцы, а также песни и стихи которые читали самые маленькие их матерям. В мероприятии приняли участие около 80 человек, женщины и дети, а также мужчины. Мужчины принимали активное участие в различных конкурсах предназначены для развлечения прекрасных дам, а все дети были готовы поздравить своих мам с стихотворением или песенкой. Праздник был украшен двумя индийскими танцами, в которых принимала участие  волонтер  ЦМБ из Бельгии.
Дамы насладились приятным вечером со многими поздравлениями и добрыми пожеланиями со стороны мужчин, также со сладостями и соками от ЦМБ, и подарками, которые они получили в конце праздника от партнера УВКБ ООН в Молдове, НПО Ave Copiii.
 


No comments:

Post a Comment