Wednesday, December 26, 2012


On the eve of winter holidays, the Charity Centre for Refugees organized a beautiful celebration for children

On December the 26th 2012, in the festivity hall of the CCR, dozens of children with their parents gathered together awaiting for Santa Claus and their well-deserved presents. At the event were present such important guests as Mrs. E. Silvestru, Deputy Director of the Bureau for Migration and Asylum, Mr. Peter Kessler, UNHCR Representative in Moldova, as well as our colleagues from UNHCR office and other NGOs partner. Before starting the program, guests addressed to all those present with the warmest greetings and sincere good wishes for the new coming year.

Up to meet with Santa, children had a fun program of a clown invited by CCR, who organized with Snow White various games involving all the little present. Both children and parents were cheered participating at the amusement and the most active children received small gifts from the funny clown.
The atmosphere heated more when at the children calling in the room showed up Santa Claus. The children enjoyed dancing happy dances with Santa, and when he got tired, they crowded around him eager to recite a poem or to sing a song receiving, instead, a long awaited Christmas gift.
After Santa’s leaving, children received more gifts which were offered to CCR beneficiaries by ADRA Moldova. Every year ADRA provides CCR with gift boxes including toys, candies, school items, and other items, collected in different countries. This year, CCR received 80 boxes that have been collected with love by families from Germany.
At the end of the holiday, satisfied and happy, both children and parents served sweets and fruits prepared by CCR and thanked the organizers for the party.În ajunul sărbătorilor de iarnă, Centrul de Caritate pentru Refugiaţi a organizat o frumoasă sărbătoare pentru copii


Pe data de 26 decembrie 2012, în sala de festivităţi a CCR, s-au adunat zeci de copii împreună cu părinţii săi în aşteptarea lui Moş Crăciun şi a cadourile bine-meritate. La eveniment ne-au onorat cu prezenţa oaspeţi importanţi precum doamna E. Silvestru, vice director al Biroului Migraţiei şi Azil, domnul Peter Kessler, reprezentantul UNHCR în R. Moldova, precum şi colegii noştri de la oficiul UNHCR şi de la alte ONG-uri partenere. Înainte de a începe programul, oaspeţii s-au adresat tuturor celor prezenţi, cu cele mai calde felicitări şi sincere urări de bine pentru anul care vine.
Pînă a se întîlni cu Moşul, copiii au avut parte de un program distractiv al unui clovn, invitat de CCR, care, cu ajutorul Albei ca Zăpada a organizat diferite jocuri în care au fost implicaţi toţi micuţii prezenţi. Copiii, dar şi părinţii, s-au înveselit participînd la distracţie, iar clovnul nu a venit cu mîinile goale, şi a oferit celor mai activi copilaşi cîte un mic cadou din partea sa.
Atmosfera s-a încins atunci cînd, la chemarea copiilor, în sală a apărut Moş Crăciun. Micuţii au dansat cu plăcere dansuri vesele împreună cu Moşul, iar atunci cînd acesta a obosit, s-au îmbulzit în jurul lui dornici de a-i recita cîte o poezie sau cîntec pentru ca acesta, la rîndul său, să le ofere cîte un cadou multaşteptat.
După plecarea Moşului, copiii au mai avut parte de cadouri, care au fost oferite CCR de către ADRA Moldova. În fiecare an ADRA oferă cutii ce includ jucării, dulciuri, articole şcolare, şi alte obiecte, primite din diferite ţări. Anul acesta, CCR a primit 80 de cutii cu cadouri ce au fost colectate cu dragoste de familiile din Germania.
La sfîrşitul sărbătorii, satisfăcuţi şi fericiţi, micuţii împreună cu părinţii săi au servit dulciuri şi fructe pregătite de către CCR după care, mulţumind organizatorilor pentru petrecere, s-au îndreptat spre casele lor.


Накануне зимних праздников, Центр Милосердия для Беженцев устроил красивый праздник для детей
26 декабря 2012 года, в актовом зале ЦМБ, собрались десятки детей с родителями в ожидании Деда Мороза и заслуженных подарков. На мероприятие почтили нас своим присутствием такие важные гости как E. Сильвестру, заместитель директора Бюро по Миграции и Убежищу, г-н Питер Кесслер, Представитель УВКБ ООН в Республике Молдова, а также наши коллеги из УВКБ ООН и других неправительственных организаций которые являются нашими партнерами. Перед началом программы, гости обратились ко всем присутствующим с теплыми поздравлениями и искренними добрыми пожеланиями на наступающий Новый Год.
До встречи с Дедом Морозом, дети весело провели время с клоуном которого пригласил ЦМБ, и с Снегурочкой, которые организовали различные игры с участием всех малышей. Дети и родители развеселились с клоуном который пришел не с пустыми руками, а с небольшими подарками для наиболее активных детей.
Обстановка разредилась больше когда в зале появился Дед Мороз. Дети с удовольствием танцевали веселые танцы с Дедом, а когда тот устал, они столпились вокруг него желая прочесть стихотворение или спеть песню получив за это свои долгожданные подарки.
После ухода Деда Мороза, дети получили другие подарки, которые были предоставлены Центру Милосердия для Беженцев организацией ADRA Молдова. В рамках сотрудничества с ЦМБ, каждый год ADRA предоставляет коробки с подарками которые включают игрушки, сладости, школьные принадлежности и другие предметы, полученные из разных странах. В этом году ЦМБ получил 80 таких коробок, которые были собранные с любовью семьями из Германии.
В конце праздника, довольные и счастливые, дети со своими родителями попробовали сладости и фрукты подготовленные ЦМБ после чего, поблагодарив организаторов за запраздник, спокойно направились к себе домой.

No comments:

Post a Comment